Administracine teise - bendroji dalis

Teisės konspektai
Konspektas
 5
Microsoft Word 2043 KB
315 puslapiai

TVmn 2006

ADMINISTRACINES TEISES KONSPEKTAS

Pagal Programa:
Administracines teises ir proceso programa
Patvirtinta Teisės fakulteto tarybos 2002 m. birželio 5 d. nutarimu Nr. 28

Note: Sutartinis žymėjimas:
Aa – temos, potemės iš programos,
Aa – neparengtas konspektas šiuo klausimuI skyrius
Administracinė teisė – savarankiška teisės šaka

1 tema. Administracinė teisė kaip teisės šaka
Konstitucinis valstybės valdžios vaidmuo. Vykdomosios valdžios sąvoka, požymiai ir funkcijos. Vykdomoji valdžia ir administracinė teisė. Vykdomosios valdžios veiksmingumo pagrindinės problemos. Administracinės teisės kategorijų: valdymas, vykdomoji valdžia, valstybinis valdymas ir viešasis administravimas santykis.
Administracinės teisės esmė, socialinė prigimtis, samprata, dalykas ir reguliavimo metodas. Administracinės teisės funkcijos ir principai. Administracinės teisės sistema. Administracinės teisės sisteminimas. Administracinės teisės santykis su socialiniais mokslais, kitomis teisės šakomis, jos vieta teisės ir teisinėje sistemose. Administracinės teisės mokslo samprata, jo dalykas ir funkcijos. Administracinės teisės mokslo sistema. Užsienio šalių administracinės teisės bendroji charakteristika.

Konstitucinis valstybės valdžios vaidmuo
Valstybės valdžios esmė ir struktūra juridiškai paprastai įtvirtinta Konstitucijoje ir įstatymuose. Ji įgyvendinama remiantis įstatymų leidyba, valstybės aparatu, materialiniais resursais, finansinėmis lėšomis, įtikinimo ir prievartos mechanizmais. Demokratinė valstybės valdžia išreiškia gyventojų daugumos interesus ir įgyvendinama sutinkamai su valdžių padalijimo, pagarbos žmogaus teisėms, vietos savivaldos pripažinimo, teisinės valstybės kūrimo ir kitais principais. Iš minėtų principų demokratinėse šalyse valstybės valdžios esmę bei jos realizavimo procesą geriausiai atskleidžia valdžių padalijimo teorija, nes istorinė patirtis rodo, kad valstybės valdžią būtina padalinti.
Pasaulio visuomenei valdžių padalijimo principas žinomas nuo senų laikų. Jo esmė ta, kad valstybės valdžia priklauso tautai, ji vieninga ir nedaloma, savarankiška ir nepriklauso nuo kitos valdžios. Kadangi suvereniteto šaltiniu laikoma tauta, vadinasi jai turi priklausyti ir visa valdžia. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 2 straipsnyje įtvirtinta, kad “Lietuvos valstybę kuria tauta. Suverenitetas priklauso Tautai”. Tai reiškia, kad Tauta deleguoja valstybės valdžią valstybės valdžios institucijoms, kurios sudaro valstybės aparatą.
Įdomus ir svarbus Lietuvos teisinės minties istorijai ir tas faktas, jog dar XVI...