Administracine prievarta

Teisės konspektai
Konspektas
 5
Microsoft Word 270 KB
39 puslapiai

1 tema. ADMINISTRACINĖ PRIEVARTA IR JOS POVEIKIO PRIEMONĖS
Adm. Prievartos sudedamoji dalis yra administracinė atsakomybė. Adm. Prievarta- tai V.prievartos rūšis, kurią sudaro įstatymų nustatyta sistema teisinių poveikio priemonių, skirtų saugoti visuomeninius santykius,t.y. visas adm. Priemones nustato tik įstatymas.
Adm. Prievartą taiko: 1)valdymo institucijos, 2)pareigūnai,3)teismas nustatyta įstatymo tvarka. Valdymo sferos reguliavimui ir valdymo priemonių įgyvendinimo užtikrinimui yra nustatytos ir įv. Adm. Teisinės poveikio priemonės. Pagal jų pobūdį ir tiesioginę tikslinę paskirtį, taikymo pagrindus adm.prievartos priemonės skiriamos į: 1)adm.prevencines, 2)adm.kardomąsias,3) adm.nuobaudas arba adm.atsakomybės priemones. Adm. Prievartos ypatybė – priemonės g.b. taikomos ir tais atvejais kai pažeidimas nepadarytas, ar negatyvus reiškinys neįvykęs, bet būtina jas taikyti, kad būtų pažeidimui užkirstas kelias. Taikant šias priemones subjektui daromas moralinis fizinis psichinis, materialinis poveikis, subjektas priverčiamas paklusti atlikti veiksmus ar nuo jų susilaikyti, o kaltas – nubaudžiamas.
Prevencinės priemonės taikomos esant ypatingom aplinkybėm, kai to reikalauja kovos su nusikalstamumu stiprinimas, kova su žalingom pasekmėm. Jos naudojamos ir kai subjekto elgesy nėra kaltės, t.y.,kai dar nėra padarytas teisės pažeidimas, bet būtina užkirsti kelią jo atsiradimui. Tai priemonės:
1. skirtos kovoti su teisės pažeidimais: dokumentų tikrinimas; oficialus asmenų įspėjimas dėl antivisuomeninio elgesio; tam tikrų teisių apribojimas(kurį gali taikyti tik teismas):draudimas išeiti iš namų, lankytis tam tikrose vietose, naudotis motorizuota priemone, registruotis policijoje. Pareigūnai turi teisę tikrinti ar laikomasi šių apribojimų.
2. naudojamos tam, kad užkirsti kelią kitoms žalingoms pasekmėms: priverstinis gydymas nuo užkrečiamų ligų(?); kova su stichinėmis nelaimėmis, epidemijomis; polic. Pareigūno teisė pasinaudoti transporto priemonėm, įst. numatytais atvejais; kelio dangos, tiltų saugojimas. Jos naudojamos ne paprastomis aplinkybėmis, o tam, kad būtų išvengta pažeidimo.
Kardomosios priemonės numatytos tik įstatymo ir taikomos tik įstatymų nustatyta tvarka. Taikymo pagrindas yra būtent teisės pažeidimas.taikomos siekiant:
- nutraukti teisės pažeidimą bei jo žalingas pasekmes;
- užkirsti kelią kitokiam pavojingam reiškiniui ar jo pasekmėm:
- potvynis, gaisras; išaiškinti teisės pažeidėją ir pažeidimo padarymo aplinkybes;
- užtikrinti kad teisės pažeidėjas būtų patrauktas adm. atsakomybėn.
Pagal tikslinę paskirtį skiriamos:
1) kardomosios priemonės procesinės-...