Administracinė atsakomybė

Teisės referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 38 KB
2 puslapiai

ADMINISTRACINĖ ATSAKOMYBĖ
Sąvoka, pagrindas ir ypatumai
Administracinės teisės normos reguliuoja ne tik valstybinio valdymo funkcijas, bet ir reglamentuoja asmenų elgesio taisykles visuomeninėse vietose, transporte, buityje ir pan., kur ne visi tinkamai elgiasi, kartais net pažeidžia Lietuvos Respublikos įstatymus. Todėl viena iš svarbiausių administracinės teisės veikimo sferų yra viešosios tvarkos apsauga. Valstybė aktyviai kovoja su asmenimis, padariusiais administracinės teisės pažeidimus, taikydama jų atžvilgiu prievartos priemones, pvz., administracinę atsakomybę.
Teisės pažeidimai gali būti įvairūs ir užtraukti baudžiamąją, civilinę, drausminę ar materialinę atsakomybę. Tačiau dažnai teisės pažeidimų pavojingumas nėra toks didelis, kad jį būtų galima laikyti nusikaltimu. Vis dėlto ir į tokius teisės pažeidimus negalima nereaguoti. Kaip tik tokie visuomenei nelabai pavojingi pažeidimai ir laikomi administraciniais teisės pažeidimais, o juos apibrėžia ATPK 9 straipsnis.
Administraciniu teisės pažeidimu (nusižengimu) laikomas priešingas teisei, kaltas (tyčinis ar neatsargus) veikimas arba neveikimas, kuriuo kėsinamasi į valstybinę arba viešąją tvarką, nuosavybę, piliečių teises ir laisves, į nustatytą valdymo tvarką, už kurį įstatymai nustato administracinę atsakomybę.
Kaip matyti iš pateiktos sąvokos, administraciniai teisės pažeidimai apibūdinami tokiais požymiais:
• tai elgesio aktas, išreiškiantis veikimą arba neveikimą (neatvykimas į privalomąją pradinę karo tarnybą arba mokymus - ATPK 212 str.);
• administraciniu teisės pažeidimu pripažįstama tik neteisėtas elgesys,
nesuderinamas su administracinės teisės normomis;
• administracinis teisės pažeidimas visada padaro visuomenei žalą;
• tai kalta veika, padaryta tyčia ar neatsargiai (pavyzdžiui, paso praradimas ar tyčinis jo sugadinimas – ATPK 203 str.);
•...