Administracine atsakomybe

Teisės referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 59 KB
6 puslapiai

Turinys :

Įvadas----------------------------------------------------------------------------------------------2psl
Administracinė atsakomybė ir jos specifiniai bruožai------------------------------------3-4psl
Administracinės atsakomybės principai----------------------------------------------------5-6psl
Savivaldybės Tarybų ir valdybų įgaliojimai priimti sprendimus, už kurių pažeidimą numatoma administracinė atsakomybė.----------------------------------------------------6-7psl
Administracinė atsakomybė, susijusi su alkoholio vartojimu ir nelegaliu alkoholiu bei jo apyvarta.----------------------------------------------------------------------------------------7-8psl
Išvados--------------------------------------------------------------------------------------------9psl
Turinys------------------------------------------------------------------------------------------10psl
Literatūra---------------------------------------------------------------------------------------11psl

Įvadas

Administracinė atsakomybė yra teisinės atsakomybės rūšis, jai būdingi visi bendrieji teisinės atsakomybės požymiai. Tačiau be bendrųjų požymių, administracinė atsakomybė pasižymi tik jai būdingais, specifiniais bruožais. Asmuo padaręs administracinį pažeidimą privalo už šią veiką atsakyti, jam skiriama administracinės nuobaudos ,kurios yra daug švelnesnė negu kriminalinės bausmės ir neužtraukia teisiamumo. Administracinė atsakomybė yra taikoma procesine tvarka, kuri yra rekomenduota ATPK. Pažeidimo subjektas yra tik fizinis asmuo,sulaukęs įstatymo nustatyto amžiaus ir esantis pakaltinamas.
Šiame darbe pateiksiu informaciją apie administracinę atsakomybę,jos požymius bei principus. Taip pat pateiksiu pavyzdžiu už kokius nusižengimus yra taikoma administracinė atsakomybė.

Sociologijos, filosofijos ir teisės literatūroje sąvoka „atsakomybė“ vartojama dviem reikšmėmis: perspektyvine,kai žmogus imasi atsakomybės už savo veiksmus žiūrėdamas į ateitį( atsakyti už savo vaikų, tėvynės ateitį), ir retrospektyvine (atsakyti už praeityje padarytus veiksmus). Administracinės atsakomybės sąvoka vartojama dažniausiai tik retrospektyvine prasme,nors kai kurios administracinės prievartos priemonės yra skirtos užkirsti kelią galimiems teisės pažeidimams ar kitokiam visuomenei pavojingam elgesiui arba kitokiems objektyviai kilusiems visuomenei žalingiems padariniams. Retrospektyvine prasme atsakomybės sąvoka vartojama ir baudžiamojoje teisėje.

Administracinė atsakomybė turi tik jai būdingų, specifinių bruožų, padedančių atskleisti jos esmę ir paskirtį, atriboti nuo kitų teisinės atsakomybės...