Adlerio asmenybės teorija

Referatas
 5
Microsoft Word 88 KB
10 puslapiai

ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS
SPECIALIOSIOS PEDAGOGIKOS FAKULTETAS
SOCIALINĖS PEDAGOGIKOS KATEDRA

Socialinės pedagogikos ir psichologijos
specialybės III kurso, I grupės, I pogr.
studentės Kristinos Gerybaitės

R E F E R A T A S

Darbo vadovas:
doc.A.Juodraitis


2003
Šiauliai
TURINYS


Įvadas………………………………………………………………………………….…3
A.Adlerio biografijos faktai …………………………………….……….……………….…4
Pagrindiniai Individualiosios psichologijos teiginiai………………………………………6
Socialinis interesas ir tikslingas elgesys…………………………………………………….7
Gyvenimo stilius…………………………………………………………………………….9
Menkavertiškumo jausmas…………………………………………………………………10
Šeimos konsteliacija………………………………………………………………………11
Ankstyvųjų atsiminimų svarba…………………………………………………………….13
Požiūris į sapnus A.Adlerio Individualiojoje psicologijoje……………….……………14
Pabaigos žodis……………………………………………………………………………18
Literatūra…………………………………………………………………………………19

Į v a d a s
Alfredo Adlerio individualioji psichologija yra bene mažiausiai Lietuvoje žinoma iš visų giluminės psichologijos teorijų. A.Adleris dažnai minimas kaip Z. Froido mokinys, pasekėjas, nors pats save laikė greičiau Z.Froido kritišku bendradarbiu, o vėliau - naujos psichologinės teorijos ir psichoterapinės krypties autoriumi. Šie abu talentingi ir originalūs gydytojai ir mąstytojai pirmą kartą susitiko 1903m. Vienoje, kur abu tuo metu dirbo. Z.Froidas jau buvo garsus, tačiau neretai užsipuolamas mokslininkas. A.Adleris domėjosi jo idėjomis, viešai išreiškė jam pritarimą ir taip pateko į žymiuosius “trečiadienio” susitikimus Z.Froido namuose.
A.Adleris žavėjosi vyresniojo kolegos atradimais, įžvalgomis, bet turėjo savo požiūrį į žmogaus psichikos reiškinius ir dėsnius.Vienos psichoanalitikų ratelio protokolai liudija, kad nuo pat pradžių vyko pagarbios ir rimtos diskusijos, atskleidusios gana skirtingas judviejų pažiūras. A.Adleris tuomet kūrė organų menkavertiškumo ir jo kompensacijos teoriją, “vyriškojo protesto” sąvoką, mąstė apie gyvenimo tikslingumą. Abu mokslininkai darė vienas kitam įtaką – tai atsispindi jų straipsniuose, knygose....