Adamas smithas ekonominės minties raidos istorija

Referatas
 5
Microsoft Word 119 KB
15 puslapiai

Ekonomines minties istorijos referato ivadas. Ekonomines minties istorijos referatai. Ekonomines minties istorijos referato ivadas. Ekonomines minties istorijos referatai.

Turinys


Įvadas …………………………………………………………………………………3
Darbininkų judėjimo augimas. Robertas Ovenas……………………………………5
Kapitalizmo raida. Sen Simono ir Furjė utopinis socializmas………………………6
Adamas Smithas……………………………………………………………………….9
Tautų turtas…………………………………………………………………………11
Išvados………………………………………………………………………………21
Literatūra……………………………………………………………………………22

Įvadas

Ekonomikos teorija formavosi kartu su visuomenės santykių raida. Ekonominius gyvenimo reiškinius žmonės pradėjo suvokti žymiai ankščiau negu buvo sukurtas mokslas nagrinėjantis šiuos reiškinius. Tai reiškia, kad ekonomika kaip mokslas susiformavo apibendrinant įvairus ekonominius dėsnius, kurie vyko realiame žmonių gyvenime.Daugelis ekonominių reiškinių, kurie tapo šio mokslo tyrimo objektu buvo žinomi jau senovės egiptiečiams ir senovės graikams ( reiškiniai: mainai, pinigų atsiradimas ir panaudojimas mainuose). Ekonominė mintis tai yra visuomeninių ekonominių santykių atspindys žmonių sąmonėje. Ekonominė mintis atsispindėjo: tautosakoje, religijoje, o vėliau įvairiuose rašytiniuose šaltiniuose t.y įstatymų rinkiniuose ūkio tvarkymo nuostatuose ir fiskaliniuose dokumentuose (fiskalizmas iš lotyn. kalbos iždo biudžeto politika kai pajamos formuojamos pagrindinai iš mokesčių).
Pirmieji rašytiniai šaltiniai atsirado kartu su įstatymo rinkiniais, ūkio tvarkymo nuostatais ir fiskaliniais dokumentais.Ūkinės veiklos patyrimai ir žinių apie ūkinę veiklą skleidimas sudarė sąlygas teoriškai apibendrinti ekonominius reiškinius, pažinti jų priklausomybę ir savitarpio ryšius, paruošti rekomendacijas kaip tvarkyti privatų ir valstybės ūkį.
Vergovinės santvarkos laikotarpyje aukščiausią teorinį lygį ekonominės minties paskelbė graikų filosofo Ksenofonto, Aristotelio, Platono veikaluose. Pirmasis specialus ekonomikos klausimams skirtas veikalas buvo Ksenofonto “EKONOMIKOSAS” būtent šiame veikale pirmą kartą buvo išaiškinta žodžio ekonomika kilmė.
Ekonomikos mokslo objekto keitimasis. Jei anksčiau tai buvo mokslas apie kaip tvarkyti privatų ar atskiros valstybės ūkį, tai dabar ekonomika vis daugiau analizuoja visuomenines ekonomikos jėgas, jų sąveika su gamybiniais santykiais, be to ekonomika vis daugiau nagrinėja problemas kaip kurti, didinti ir teisingai paskirstyti turtą. Skirtingos ekonominės mokyklos tai...