Access duomenų bazės

Referatas
 5
Microsoft Word 66 KB
7 puslapiai

Ms access referatas. Ms access referatas.

Įvadas


Duomenų baze (DB) galima vadinti rinkinį tarpusavyje susijusių duomenų, kurie apdorojami programomis. Tokia duomenų bazė, loginiu požiūriu, yra panaši į elektroninę kartoteką.
Duomenų bazės (kartotekos) vartotojai atlieka tokias operacijas:
• naujo įrašo (naujos kortelės) įtraukimas;
• esamo įrašo (kortelės duomenų) keitimas;
• esamo įrašo (kortelės) šalinimas;
• duomenų paieška duomenų bazėje (kartotekoje).

Minėtoms ir panašioms operacijoms atlikti, kai duomenys saugomi kompiuterio atmintyje, reikia programinės įrangos. Tokia programinė įranga kartu su duomenų baze vadinama duomenų bazės sistema (DBS). Pagrindinė tokios programinės įrangos paskirtis yra suteikti DB vartotojui galimybę dirbti su DB, neatsižvelgiant į technines detales. Programinė įranga, sprendžianti tokį uždavinį, vadinama duomenų bazių valdymo sistema (DBVS).

Duomenų bazės

Duomenų bazės – tai kartu saugomų, susijusių duomenų – informacinių objektų kompiuteryje visuma. Duomenų bazės duomenys pasižymi integruotumu, nepertekliš¬kumu, nepriklausomumu.
Duomenų bazės – tai duomenys ir programų rinkinys duomenų apdorojimo operacijoms atlikti, kuris yra vadinamas duomenų bazių valdymo sistema DBVS.
Duomenų bazė – tai informacijos, susijusios su individualiais ar tiksliais, tokiais kaip kliento užsakymas ar muzikos kolekcija, rinkinys. Jei jūsų duomenų bazė nėra saugoma kompiuteryje, ar tėra tik jos dalys, jūs galite atsekti informaciją iš įvairių šaltinių kuriuos jūs turite, kad galėtumėte koordinuoti ir organizuoti informaciją patys.
Duomenų bazė yra tam tikru būdu organizuotos informacijos elektroninė saugykla, kurios sandarą galima keisti.
Šiuo metu populiarios duomenų bazės yra Microsoft® Access, dBase, Microsoft® FoxPro ir kitos.

1. Duomenų bazės savybės:

a) Duomenų bazės yra valdomos įprastais būdais: visos operacijos yra parenkamos standartinėmis OS Windows terpės priemonėmis – pele bei klaviatūra valdomomis meniu lentelėmis, įrankių juostomis, dialogo langais.
Duomenų bazės (kartotekos) vartotojai atlieka tokias operacijas:
• naujo įrašo (naujos kortelės) įtraukimas;
• esamo įrašo (kortelės duomenų) keitimas;
• esamo įrašo (kortelės) šalinimas;
• duomenų paieška duomenų bazėje (kartotekoje).

b) Duomenų bazės raktas – tai kitas įrašo reikšmes vienareikšmiškai identifikuojantis duomenų tipas.
MS Access išskiriami 3-jų tipų raktiniai laukai:
• Skaitliukas;
• Paprastas raktas;
• Sudėtinis raktas.

c) Duomenų bazės duomenys yra saugomi...