Abortas žmogaus teisė rinktis ar žmogžudystė

Etikos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 71 KB
7 puslapiai

Planas:


1. Įvadas ………………………………3 psl.
2. Abortų statistika …………………3 psl.
3. Nėštumų nutraukimų istorija ……………4 psl.
4. Žmogaus gyvybės pradžia :
a) religiniu požiūriu ……… 4 psl.
b) teisiniu požiūriu ………… 5 psl.
5. Laisvo informuoto sutikimo abortui gavimas …… 6 psl.
6. Aborto atlikimo metodai …………………… 7 psl.
7. Komplikacijos ………………… 9 psl.
8. Apibendrinimas …………………10 psl.
9. Literatūra ………………………11 psl.
Šiandien 79 pasaulio šalys yra mirštančios, nes čia gimstamumas mažesnis už mirtingumą. Tos šalys – tai 40 % visų pasaulio gyventojų. Galvojama, kad iki 2015 metų 67 % žmonių gyvens šalyse, kurių gyventojai neatsinaujina. ( “Artuma”, 1998, Nr. 5 )

Žmonių gerovė, modernios technologijos, mokslo pažanga toli gražu neskatina auginti gausesnes šeimas. Priešingai, išsivysčiusiose šalyse moterys vis labiau įsitraukia į darbą, vėliau tuokiasi ir gimdo. Ne antraeilis vaidmuo tenka ir abortui. Tiesa – ne visur. Keturiose mažiausiose Europos valstybėse – Andoroje, Maltoje, San Marine ir Vatikane abortas yra draudžiamas bet kokiomis aplinkybėmis. Airijoje abortas galimas itk gelbstint motinos gyvybę.
Rytų Europos šalyse abortą leidžiantys įstatymai yra liberalesni nei Vakarų Europoje. Štai Bulgarijoje, Čekijoje, Rumunijoje, Slovakijoje užtenka tik moters pageidavimo, kad nėštumas būtų nutrauktas. Lietuva, su paveldėtu iš sovietinių laikų įstatymu, yra greta Estijos, Latvijos, Baltarusijos, Ukrainos. O štai Belgijoje, Prancūzijoje, Liuksemburge nutraukti negimusio kūdikio gyvybę leistina tik esant tam tikroms socialinėms bei ekonominėms sąlygoms, bet ne pagal moters pageidavimą. Vokietijoje aborto griebiamasi dėl medicininių, juridinių priežasčių arba esant vaiko apsigimimui.
Britanija 1967 metais tapo pirmąja Vakarų šalimi, legalizavusia abortą. Tai buvo lyg akmenėlis, sukėlęs kalnų griūtį. Po Britanijos abortą legalizavo beveik visos Europos šalys.
Tais pačiais 1967 metais pirmoji JAV valstija legalizavo abortą kai kuriais “sunkiais” atvejais. 1973 metais JAV Aukščiausiasis teismas nusprendė, kad įsčiose gyvenantis kūdikis yra motinos nuosavybė. Po šio fakto visose 50 valstijų leista šią “nuosavybę” sunaikinti bet kuria dingstimi, svarbu tik, kad abortą darytų leidimą turintis gydytojas. Kanadoje negimusio kūdikio gyvybė nustota ginti 1969 metais.
Artimuosiuose Rytuose situacija kiek kitokia – musulmonai abortų nedaro. Izraelio musulmonų šeimose gimsta žymiai daugiau vaikų nei žydų, kurie abortus...