Abortai

Referatas
 5
Microsoft Word 108 KB
13 puslapiai

Abortai referatai. Abortai referatas. Abortai referatai. Abortai referatas.

TURINYS

1. ĮVADAS 3
2. Apžvelgiant istoriją 4
3. Gyvenimas iki gimimo 6
3.1. Pati pradžia. Vystymasis 6
3.2. Vaisiaus augimas 7
3.3. Kančios 7
4. Abortai. Kaip? Kiek? Kur? 9
4.1. Kaip daromi abortai 9
4.2. Komplikacijos 11
4.3. Vėlyvos komplikacijos11
4.4. Motina 15
4.5. Kūdikis 16
4.6. Pažvelgus giliau 18
5. Abortai ir įstatymas 21
6. Abortų legalizavimas 21
7. Visuomenės nuomonė iš arti 21
8. Pabaigos žodis 23
9. Literatūros sąrašas 24

ĮVADAS

„Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą; pagal savo paveikslą sukūrė jį; vyrą ir moterį; sukūrė juos.
Dievas juos palaimino, tardamas: „Būkite vaisingi ir dauginkitės, pripildykite žemę“.
Pr 1, 27-28
Teisė gyventi yra pagrindinė žmogaus teisė. To nelemta niekam keisti. Gyvybė-neįkainojamas turtas, vienintelis ir nepakartojamas…
Laikas bėga. Gyvybė mažiau vertinama. Visuomenę vis labiau jaudina tie patys klausimai, bet atsakymų ieškoma vis naujų. „Teisė gyventi ar teisė žudyti?“. Ši problema kamuoja ne vieną moterį, kai ateina lemtingoji valanda rinktis. Abortas — vienintelė išeitis nutraukti nepageidaujamą nėštumą? Visuomenė susirūpinusi, juk negimusi būtybė yra pati silpniausia žmogiškosios gyvybės forma.
Jau nuo seno į dar negimusius kūdikius buvo žiūrima labi pasyviai. Nedaugelis iš motinų užmegzdavo gyvą ryšį su kūdikiu dar prieš jam gimstant.
Abortai — viena iš aktualiausių temų visuomenėje. Ji svarbi ne tik mums, bendraamžiams, ne tik Lietuvai, tačiau visam pasauliui. Kuo gi? Visų pirma norėtume pabrėžti, kad nuo pastojimo momento dar negimęs kūdikis jau yra atskira būtybė, tačiau tai supranta nedaugelis. Visų antra-legalizuodama abortus, visuomenė pasirenka pačią lengviausią išeitį, tarytum norėdama atsisakyti atsakomybės už kiekvieną pilietį. Ir dar Visi žinome, kad abortas dažniausiai būna nesėkmingas, palieka neužgyjantį randą moters kūne ir dvasioje.
Aš pabandysiu aptarti šias problemas, įvertinti visuomenės požiūrį į tai. Pateiktos diagramos, iškelti klausimai leis padaryti išvadas. Mano tikslas būtų išanalizuoti iškeltą klausimą ir jame įžvelgti problemą:abortai ir jų žala! Šiuo darbu tikiu atskleisti visą uždangą ir parodyti tai, kas slypi už jos

2. APŽVELGIANT ISTORIJĄ

Susidurdami su abortų problemomis šiuolaikiniame pasaulyje, daugelis pripažįsta, kad tai išties aktuali tema šiandien. O kaip buvo anksčiau? Ar abortų banga užgriuvo vos prieš dešimt, penkiolika ar dvidešimt metų? Tikriausiai ne. Pažvelkime į praeitį…
Teigiama, kad senovėje abortų daryti nebuvo priimtina, tačiau kūdikiai buvo...