Abonementinė prieiga

Konspektas
 5
Microsoft Word 130 KB
16 puslapiai

ABONENTINĖ PRIEIGA
Prieigos ir perdavimo sistemų sąsajos
Abonentinė prieiga tinklo operatoriui turi labai didelę reikšmę, kadangi į abonentinę prieigą investuojama apie 70%, telekomunikacijų išlaidų. Paprasčiausiu atveju iki abonentų paklojamas varinių porų kabelis. iš kurio kiekvienas abonentas gauna individualią abonentinę liniją. Naudojant optinį kabelį (FTTL), galima gauti didelį pluoštą kanalų arba įrengti plačiajuostį traktą. Tuo atveju abonentų prijungimo sistemoje brangiausiai kainuoja paskutiniai metrai iki abonento. Dažnai šioje atkarpoje gali būti pasirenkama radijo prieiga (WLL). ADSL technika perduoda siaurajuostį telefono ryšio signalą. taip pat suteikia plačiajuostį traktą, kuris tinka kabelinei televizijai, kompiuteriniam tinklui ar didelės spartos prieigai prie interneto tinklo.
V5.1 sąsaja
ETSI standartizuotos V sąsajos skirtos abonentinei įrangai prijungti per pirminės spartos prieigą. Pasirinkus V5.1 sąsają galimi atskirų abonentų prijungimai 2,048 Mbit/s traktu prie ATS nenaudojant koncentracijos.
Abonentų pusėje prie V5.1 sąsajos prijungiama 30 abonentinių linijų (analoginių ar skaitmeninių), 2,048 Mbit/s duomenų srautui perduoti reikia tik dviejų varinių laidų arba optinio kabelio.
Individualios abonentinės linijos iki ATS, įjungtos per V5.1 sasają be koncentracijos, naudojasi kiekvienai priskirtu fiksuotu laikiniu 2,048 Mbit/s spartos trakto kanalu.
Analoginio prijungimo atveju kiekvienam abonentui priskiriamas vienas laikinis kanalas, o ISDN abonentui - du kanalai. Tokiu būdu V5.1 sąsaja realizuoja fizinį 30 - ties individualių abonentinių linijų įjungimą į ATS per 2,048 Mbit/s ,spartos traktą. ATS pusėje 2,048 Mbit/s perdavimo trakto laikiniai kanalai demultipleksuojami ir atskiromis fizinėmis grandimis patenka į ATS komutacinius įrenginius.
Kalbos ir signalizacijos informacija iš analoginių abonentų linijų perduodama skaitmeniniu būdu per 2,048 Mbit/s traktą. Abonentų galinių įrenginių maitinimas turi būti realizuotas abonentinių linijų prijungimo vietoje multiplekseryje, nes per perdavimo sistemą, o juo labiau per optinį kabelį, pastoviosios maitinimui skirtos srovės perduoti negalima.
Signalizacija iš analoginių abonentinių įrenginių perduodama pastoviosios ar kintamosios srovės signalais. Ši abonentinė signalizacija prieigoje (multiplekseryje) keičiama į skaitmeninės signalizacijos pranešimus, perduodamus 2,048 Mbit/s traktu.
V5.2sąsaja
V5.2 sąsaja leidžia panaudoti abonentų apkrovos koncentraciją. Tai reiškia, kad panaudojus 30 kanalų pirminę sąsają prijungiama daugiau nei 30 abonentinių. Tarp multiplekserio ir komutacinės stoties V5.2 sąsajos atveju gali...