Ab žemaitijos pienas veiklos analizė1

 5
Microsoft Word 306 KB
45 puslapiai

Tps://www.google.com/. Tps://www.google.com/.

TURINYS

ĮVADAS 2
1. KAS YRA RINKODARA 4
1.1. RINKODAROS SAMPRATA 4
1.2. “ KETURIŲ P ” RINKODAROS PROGRAMA 5
1.3. RINKOS IR RINKODARO TYRIMAI 8
1.4. RINKODAROS VADYBA 10
2. RINKODARA AB “ŽEMAITIJOS PIENAS” 12
2.1. ĮMONĖS CHARAKTERISTIKA 12
2.2. RINKODAROS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS BEI INFORMACIJOS RINKIMAS13
2.3. ĮMONĖS RINKODAROS APLINKA 14
2.4. PRODUKTAI 17
2.5. KAINOS 19
2.6. VARTOTOJAI 20
2.7. PREKIŲ PATEIKIMAS (PASKIRSTYMAS) 22
2.8. RĖMIMAS 23
2.9. KONKURENTŲ ANALIZĖ 24
2.10. RINKODAROS STRATEGIJOS PASIRINKIMAS 26
IŠVADOS IR PASIŪLYMAI 27
LITERATŪRA 28

ĮVADAS
Su rinkodara mes susiduriame kasdien. Kiekvieną kartą, užsukę į parduotuvę, matome daugybę įvairiausių produktų, įpakuotų šimtais būdų, formų ir spalvų. Kasdien spaudoje, per radiją ir televiziją, ant reklaminių stendų ir stulpų matome reklamas, iš pašto dėžučių išimame bukletus bei reklaminius lapelius, informuojančius mus apie tam tikras prekes ar paslaugas. Ir tai yra tik keli marketingo veiksmų pavyzdžiai.
Kiekvienoje gamybos srityje svarbiausias vaidmuo tenka rinkodaros veiklai. Vartotojų pageidavimai ir interesai laisvojoje rinkoje yra svarbiausios gamintojų gairės. Įmonėse šia problema rūpinasi rinkodaros skyriai. Jie atsakingi už visus klausimus, susijusius su rinkos tyrimu, asortimento planavimu, naujos produkcijos ruošimu, kainų nustatymu, gaminių paskirstymu, realizavimo skatinimu, bei už nustatytų planų ir programų vykdymą. Taigi, rinkodara yra įtraukta į visas verslo funkcijas: nuo rinkos reikmių tyrimo iki gaminio dizaino ir pardavimų strategijos bei pirkėjų aptarnavimo.
Lietuvoje rinkodara tapo aktuali atkūrus nepriklausomybę, pradėjus dirbti rinkos ekonomikos sąlygomis. Ypač rinkodara domėtis firmas paskatino atsivėrusios galimybės tiesiogiai bendrauti su partneriais užsienyje. “Gaminti tai, ką galima parduoti, o ne parduoti tai, kas gaminama” – pagrindinė įmonių, dirbančių rinkos sąlygomis, mąstymo taisyklė, kuria pradėjo vadovautis ir Lietuvos verslininkai. Vadinasi, visa įmonės veikla turi būti orientuota į vartotojų poreikių tenkinimą.
Mano darbo tikslas – supažindinti su pagrindiniais rinkodaros dalykais, remiantis konkrečiu pavyzdžiu: pirmaujančioje Lietuvos pieno pramonės įmonėje “Žemaitijos pienas” vykdoma rinkodaros veikla.
Pirmoje darbo dalyje trumpai aptarsiu rinkodaros veiklos esmę, panagrinėsiu tokius klausimus, kaip rinkodaros samprata, jos funkcijos, rinkodaros kompleksas ir sudėtinės jos dalys, rinkodaros tyrimai ir rinkos segmentavimas bei rinkodaros veiklos organizavimas įmonėse.
Antrojoje darbo dalyje bus kalbama apie apie rinkodaros...