Ab žemaitijos pienas veiklos analizė

 5
Microsoft Word 108 KB
13 puslapiai

Turinys
Įvadas 2
Pozicionavimas 3
Pasiūlos pozicionavimas 5
Pozicionavimas rinkoje 5
Prekių pozicionavimas 6
Pozicionavimas pagal vertę 7
Prekių ženklas 7
Fokusavimas 9
Prekinio ženklo galia 10
Ar prekės vardas gali padėti parduoti? 10
Įvaizdis, kurį galima įkvėpti 11
Pozicionavimo strategijos 12
Tikslinių grupių strategijos 13
Rinkos nišos strategija 14
Aprūpinimo spragos strategija 14
Rinkos lyderio strategija 15
Rinkos standartizavimo strategija 15
Rinkos diferencijavimo strategija 15
Rinkos diversifikavimo strategijos 16
Konkuravimo strategijos 17
Išvados 19
Literatūra 20Įvadas
Dauguma Lietuvos verslininkų mano, kad viską lemia kaina. Jiems pažįstama staigaus paklausos sumažėjimo situacija, kai rinkoje atsiranda panašių prekių mažesnėmis kainomis. Į konkurentų iššūkį tenka atsakyti atsakomuoju kainų sumažinimu. Galiausiai tai sumažina pačios gamybos rentabilumą.
Pasaulinė rinkodaros patirtis ne kartą įrodė, kad konkurencija, kurios pagrindas yra produkto kaina, tai kelias į niekur. Toks požiūris yra neteisingas iš esmės, kadangi nuolatinis kainos mažinimas priveda prie gamybos nuostolių, rinkos nuskurdimo ir galiausiai produkcijos gamybos pablogėjimo. Tam, kad ištrūktume iš šio ydingo rato, būtina atsiriboti nuo kainų konkurencijos ir ieškoti kitų požiūrių į vartotojų ir konkurentų santykius.
Kita plačiai paplitusi klaida – noras įtikti visiems. Labai dažnai formulė “Mums reikalingi visi vartotojai” nulemia verslo strategiją. Rimtos marketingo kompanijos supranta, kad vienas prekių ženklas ar produktas negali vienu metu visiškai patenkinti įvairias vartotojų grupes.
Tyrimai ir praktinė patirtis rodo, kad dabar sėkmingai veikianti įmonė privalo turėti prekių ženklo strategiją, skirtą vartotojo ištikimybei formuoti. Sukurti prekių ženklą galima bet kokioje srityje, be to, ženklu tampa ne tik prekės ar paslaugos, kurias siūlo įmonės, bet iš esmės ir pati įmonė. Pozicionavimas, fokusavimas, segmentacija ir pažadas – tai prekių žėnklo strategijos pagrindai.
Šiame kursiniame darbe numtomas tikslas:
Pozicionavimas, kaip marketingo elementas, svarbi konkurencingumo priemonė.
Iš to išplaukia darbo uždaviniai:
1. Išsiaiškinti pozicionavimo svarbumo vietą marketingo visumoje.
2. Išstudijuoti su kokiais marketingo elementais pozicionavimas susijęs labiausiai, konkurencingumo atžvilgiu
Taip pat šiame darbe išsamiau susipažinsiu su pozicionavimo savoka ir pabandysiu atskleisti pozicijos esmę įmonių atžvilgiu.

Pozicionavimas

Viena iš savaime suprantamų ir todėl ne visuomet atskirai...