Ab vilniaus vingis rinkodaros planas

Referatas
 5
Microsoft Word 103 KB
13 puslapiai

Rinkodaros planas referatas. Rinkodaros planas referatas.

TURINYS:


1. ANOTACIJA VADOVAMS 3
2. BENDRA INFORMACIJA APIE AB “VILNIAUS VINGIS” 4
3. AB “VILNIAUS VINGIS” MISIJA IR TIKSLAI 5
4. SITUACIJOS ANALIZĖ 6
4.1 ŠAKOS ANALIZĖ 6
4.2. MAKROAPLINKOS ANALIZĖ 9
4.3. KONKURENTŲ ANALIZĖ 10
4.4 VIDINĖ ANALIZĖ 14
5. SWOT ANALIZĖ 16
6. RINKODAROS TIKSLAI 18
7. RINKODAROS STRATEGIJA 20
7.1 SEGMENTAVIMAS. 20
7.2 TIKSLINIŲ SEGMENTŲ PASIRINKIMAS. 20
7.3 POZICIONAVIMAS 21
7.4 RINKODAROS STRATEGIJA: APIBENDRINIMAS. 21
8. RINKODAROS TAKTIKA 23
8.1.1 ESAMAS PRODUKTAS. 23
8.1.2 NORIMAS PRODUKTAS. 23
8.2 RĖMIMAS. 24
8.3 PASKIRSTYMAS 25
8.4 KAINODARA 26
8.5 IŠVADOS 26
9. FINANSINIAI RODIKLIAI IR PROGNOZĖS 28
10. PERSONALAS 29
11. PLANO ĮGYVENDINIMAS 30

1. Anotacija vadovams

Technologijų raida pakeitė kreipiamųjų sistemų ateitį. Šios produkcijos rinka, dėl technologijų raidos, pasidarė mažėjanti ir po 10 – 20 metų išnyks. AB „Vilniaus Vingis“ gaminanti kreipiamąsias sistemas jau 40 metų atsirado keblioje situacijoje.
Šis rinkodaros planas aprašo naujas strategijas, taktikas kaip iš nykstančios rinkos gauti pelną. „Vilniaus Vingis“ yra viena pirmaujančių kompanijų kreipiamųjų sistemų rinkoje. Užimanti 21 % rinkos dalies. Pagrindiniai konkurentai yra garsios pasaulinės kompanijos: LG Philips Displays, Sony, Samsung.
Šiame rinkodaros plane pagrindinis tikslas yra su senais produktais įeiti į Azijos rinką. Tuo pačiu pasinaudodama užimti kuo didesnę rinkos dalį jau esančioje Europos rinkoje.

2. Bendra informacija apie AB “Vilniaus Vingis”

Vilniaus Vingis” buvo įkurta 1954 metais ir priklausė TSRS. Įmonės veiklą reguliavo TSRS elektronikos pramonės ministerija. Įmonės produkciją buvo gaminama visoms TSRS televizorių gamykloms ir kariniui sektoriui. Taip pat buvo nežymus eksportas į Lenkiją, Prancūziją ir Jugoslaviją. Savo gaminamuose produktuose “Vilniaus Vingis” turėjo monopoliją.
1991 metais po nepriklausomybės atgavimo “Vilniaus Vingis” priklausė valstybei, o 1994 metais vasario mėnesį buvo įregistruota kaip akcinė bendrovė.
Įmonėje projektuojamos ir gaminamos kreipiamosios sistemos spalvoto vaizdo nuo 14 iki 29 colių kineskopams, taip pat
pakopiniai eilučių skleistinių transformatoriai. Taip pat įmonė teikia įvairias paslaugas susijusias su elektronika t.y. specialūs technologiniai įrengimai bei įranga minėtiems produktams gaminti. Bendrovėje yra projektuojama ir gaminama: štampai, liejimo formos, vyniojimo įrengimai, kreipiamųjų sistemų elektroninių-optinių parametrų derinimo įrenginiai.
Šiuo metu įmonėje dirba 2113 darbuotojų su ekonominiu ir...