Ab vilniaus bankas klientų aptarnavimas

Referatas
 5
Microsoft Word 111 KB
14 puslapiai

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS

VERSLO VADYBOS FAKULTETAS

VERSLO TECHNOLOGIJŲ KATEDRA

AB „Vilniaus bankas“ klientų aptarnavimas

REFERATAS

Vlinius, 2003

TURINYS

TURINYS 2
ĮVADAS 3
ĮMONĖS PASLAUGŲ APŽVALGA 4
Įmonės įkūrimas, statusas, veiklos pobūdis, vystymasis 4
Banko teikiamos paslaugos 5
Pagrindiniai vartotojai 6
Vilniaus banko konkurentai 7
VB valdymo bei organizacinė struktūra 9
PASLAUGOS TEIKIMO TECHNOLOGIJA 10
Mokėjimo kortelių operacijos 10
Naudojami įrenginiai, prietaisai 17
Paslaugos teikimo proceso technologinė schema 17
IŠVADOS 18
NAUDOTI ŠALTINIAI 19

ĮVADAS

Šiuolaikinėje paslaugų sferoje svarbu ne tik pateikti paslaugą, bet ir kuo
kokybiškiau ją atlikti. Kartą nusivylęs klientas gali nebegrįžti atgal į tą
pačią įmonę. Taigi įmonei, norint pritraukti kuo didesnį srautą klientų,
reikia teikti tik pačios aukščiausios kokybės paslaugas bei ieškoti metodų,
kurie padėtų organizuoti ir planuoti verslą. Kintanti ekonominė situacija
lemia senų organizacijų, siekiančių adaptuotis (mano nagrinėjamas AB
Vilniaus bankas), struktūrinius pokyčius, bei naujų, šiuolaikiškų
organizacijų atsiradimą. Šiuolaikinės organizacijos modelis suprantamas
kaip dinamiškas, lankstus ir naudojantis efektyvias informacines sistemas
mechanizmas. Senos įmonės kaip tik šito ir siekia nenorėdamos iškristi iš
rinkos ir, netgi atvirkščiai, trokšdamos savo padėtį rinkoje išlaikyti bei
sustiprinti. Laiko, o tiksliau, verslo planavimas tampa priemone,
leidžiančia integruoti materialius, žmogiškuosius, technologinius,
organizacinius, kultūrinius veiksmus, kūrybinius procesus, inovacijas ir
t.t., bei panaudoti jų visumą organizavimo efektyvumui didinti ir tuo
įtvirtinti strategines pozicijas rinkoje.

AB Vilniaus bankas teikia visas bankininkystės paslaugas ir pagrindinį
dėmesį skiria ilgalaikiams ryšiams su klientais. Šių tikslų siekia
gerindamas privačių bei verslo klientų aptarnavimo kokybę, modernizuodamas
naudojamą bei diegdamas naujas technologijas. Tačiau daugiausia naudos
paslaugų teikimo sferoje, bankas sulauks investuodamas į savo darbuotojus,
kurie atsako už tų paslaugų kokybiškumą.
Vilniaus banko filialų Lietuvoje yra trylikoje miestų, kiekviename iš jų
netgi po kelis ar keliolika. Šiuose filialuose bei kituose banko
padaliniuose ir, apskritai, visame Vilniaus banke, kiekvienas darbuotojas
turi tam tikras pareigas, už kurias jis atsakingas. Tačiau šioje paslaugų
sferoje gan svarbi technologijos reikšmė, be kuorios neįmanoma nei...