Ab utenos trikotažas strateginis planas 2005-2010 m

Vadybos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 63 KB
7 puslapiai

Ab utenos trikotazas planai. Utenos trikotazas referatas. Ab utenos trikotazas isorine rinka. Ab utenos trikotazas planai. Utenos trikotazas referatas. Ab utenos trikotazas isorine rinka.

KLAIPĖDOS VERSLO IR TECHNOLOGIJŲ KOLEGIJA
VERSLO FAKULTETAS
FINANSŲ KATEDRA


AB „UTENOS TRIKOTAŽAS“
STRATEGINIS PLANAS 2005-2010m.

Darbą atliko 2F kurso studentė Dovilė Grevytė
Darbą tikrino dėst. I.Mauricienė


Klaipėda, 2004
TURINYS

Įvadas

3
Strateginio plano metodologinės medžiagos
analizė
4
1. Įmonės veiklos
aprašymas
6
2. AB „Utenos trikotažo“ misija ir
tikslai
8
3. SWOT
analizė
9
3.1 Vidinės aplinkos faktorių
analizė
9
3.2 Išorinės aplinkos
analizė
10
4. AB „Utenos trikotažo“ rinkos padėties nustatymas pagal BCG
matricą11
5. AB „Utenos trikotažo“ teikiamų prekių padėties
nustatymas12
6. Strategijos pasirinkimas ir jos įgyvendinimo
projektas1
3
Išvados
1
4
Literatūra
15

ĮVADAS

Darbo tikslai:
1. Išanalizuoti strateginio plano metodologinius principus;
2. Parengti AB „Utenos trikotažo“ strateginį planą 2005-2010m.

Uždaviniai:
1. Išanalizuoti SWOT analizės vidinius ir išorinius aplinkos
faktorius;
2. Išanalizuoti BCG matricą;
3. Nustatyti teikiamų paslaugų padėtį;
4. Pateikti strategijos pasirinkimą ir jos įgyvendinimo projektą;
5. Pateikti išvadas.

STRATEGINIO PLANO METODOLOGINĖS
MEDŽIAGOS ANALIZĖ

Strateginio valdymo mokslas yra viena naujausių vadybos mokslo
sričių. Jo pradžia galima laikyti šio amžiaus 7 – ojo dešimtmečio pirmąją
pusę.
Vasiliauskas A. (2001) teigė, kad firmos strateginis valdymas
yra nuolatinis, dinaminis ir nuoseklus procesas, kuriuo remiantis firma
laiku prisitaiko prie išorinės aplinkos pokyčių ir efektyviau išnaudoja
savo išteklius. Strateginio valdymo procesas leidžia parengti firmos
strategijas – sprendimų visumą, apibrėžiančią firmos svarbiausius tikslus
ateityje ir veiksmus bei priemones tiems tikslams pasiekti. Teoriniame
lymenyje strateginis valdymas siejams su organizacija, kuri plačiąja prasme
suprantama kaip žmones bendrai veikia jungianti sistema, turinti savo
funkcionavimo tikslus ir priemones tiems tikslams įgyvendinti.
Terminas strategija neturi vieno apibrėžimo. Vienis sako, kad
strategija – tai planas, tam tikras samoningų veiksmų, kaip elgtis
įvairiose situacijose vadovas, o kiti teigia, kad strategija taip pat gali
būti vertinama kaip organizacijos pozicija jos aplinkos atžvilgiu
(Jucevičius R., 1998).
Srateginį planą rašant būtina paanalizuoti įmonės misiją ir
tikslus. Organizacijos vadovų viziją apie tai, ką nori padaryti ši
organizacija, kokį vaidmenį ji...