Ab stumbras rodiklių analizė

Analizė
 5
Microsoft Word 74 KB
8 puslapiai

AB „STUMBRAS“ RODIKLIŲ ANALIZĖ
Individualus savarankiškas darbas

Įvadas

Kiekviena įmonė, užsiimanti gamybine ir komercine veikla, privalo parengti finansines ataskaitas: buhalterinį balansą, pelno (nuostolio), pinigų srautų ataskaitą, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitą ir paaiškinamąjį raštą.
Finansinių ataskaitų tikslas – suteikti viešą, aiškią ir suprantamą finansinę informaciją jų vartotojams apie įmonės finansinę būklę. Tokios informacijos vartotojai yra vidiniai ir išoriniai. Iš finansinės ataskaitos jie gali sužinoti apie tolesnes investavimo į įmonę galimybes, dividendų mokėjimo politiką ir kt.
Balansas - tai vienas svarbiausių apskaitos elementų. Pagal Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą, ”Balansas – finansinė ataskaita, kurioje nurodomas visas įmonės turtas, nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai paskutinę finansinių metų dieną“, tai yra, balansas – pirmiausia parodo turtą.
„Pelno (nuostolių) ataskaita – finansinė ataskaita, kurioje nurodomos visos per finansinius metus įmonės uždirbtos pajamos bei sąnaudos uždirbant šias pajamas ir veiklos rezultatai. Pelnas – tai svarbiausias ūkinės veiklos rezultatus apibūdinantis rodiklis.
Įmonėje sukaupta informacija turi būti objektyviai įvertinta. Tai padeda padaryti buhalterinis balansas ir pelno (nuostolio) ataskaita. Tinkamai ir objektyviai neįvertinus teikiamos informacijos, negalima priimti tikslių valdymo sprendimų. Finansinė analizė yra viena iš objektyviausių būdų tinkamai įvertinti informaciją. Tai didžiausia jos reikšmė ir privalumas.
Be to finansinė analizė padeda geriau suvokti įmonėje vykstančius reiškinius ir procesus, o svarbiausiai priimti optimalius valdymo sprendimus. Priimti optimalius valdymo sprendimus yra labai sunku. Geriausiai tai padaryti padeda analizė. Atskleisti perspektyvius rezervus ir bei valdyti sudėtingus ūkinius procesus bei reiškinius ir yra finansinės analizės esmė. Ji yra vienas svarbiausių valdymo sistemos elementas.
Finansinė analizė padeda nustatyti įmonės veiklos finansinius aspektus, įvertinti esamą padėtį ir numatyti ateities perspektyvas. Finansinės analizės informacija padeda patikrinti ar priimti sprendimai tikslūs, taip pat pagrįsti esamus ir būsimus valdymo sprendimus. Visa tai labai svarbu šiuolaikiniam verslui.
Šio darbo pagrindinis tikslas - atlikti AB „Stumbras“ balanso vertikalią ir horizontalią analizę ir atlikti rodiklių analizę.
Šio tikslo įgyvendinimui yra iškeliami tokie uždaviniai:
• Atlikti balanso vertikalią, horizontalią analizę ir ją aprašyti;
• Apskaičiuoti pagrindinius finansinius rodiklius;
• Pateikti...