Ab snaigė veiklos pasikeitimas per 5 metus

Vadybos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 54 KB
5 puslapiai

Turinys:
Įvadas 3
Apie AB „Snaigė“ 4
Apyvarta 4
Investicijos 4
Rinkos 4
Technologijos 4
Kompanijos "snaigė" prioritetas – aplinkosauga 5
Saugo išteklius 5
Projektuoja ir tobulina gaminį 5
Tinkamų medžiagų parinkimas 5
Ne tik ekologiški, bet ir ekonomiški 6
Privalumai ir stiprybės 6
Kokybės vadybos sistema ISO 9001 6
Akivaizdi nauda 7
Kokybė - neatsiejama įmonės veiklos dalis 7
Parama 7
Veiklos sąlygų pokyčiai per penkerius metus ir jų įtaka kompanijos gerovei 8
Išvados 11
Naudotos literatūros sąrašas: 12


Įvadas
Visos Lietuvos organizacijos, tiek biznio, tiek ir nesiekiančios pelno, išgyvena esminių permainų laikotarpį. Radikaliai kinta jų aplinka, „žaidimo joje taisyklės“, susiduriama su iki tol nepažįstamais reiškiniais. Prognozuoti šių kitimų lėtėjimą ar paprastėjimą būtų gana neatsargu. Nesuvokus giluminių šių pakeitimo priežasčių ir galimo poveikio, praktiškai sunku kalbėti apie bent kiek labiau pagrįstos strategijos sukūrimo galimybes. Taip pat klaidinga būtų manyti, kad daugelis šių kitimo tendencijų būdingos tik Lietuvai. Gilinantis į problemos esmę matyti, kad didžioji dalis šių kitimų pasaulio praktikoje neblogai pažįstama: visa tai kur nors vyksta šiuo metu arba jau vyko per pastarąjį dešimtmetį. Gal kiek kita išraiška, problemų kompleksiškumas, kitimų greitis ir kai kurie kiti aspektai.
Būtinumą nuodugniai aptarti organizacijų veiklos sąlygų kitimo tendencijas sąlygojo tokios priežastys:
• Tik gerai suvokus vykstančių pasikeitimų tendencijas ir jų priežastis, galima pagrįsčiau prognozuoti savo organizacijos perspektyvą.
• Žinant veiklos sąlygų įvairiuose jų kitimo etapuose ypatumus ir užsienio organizacijų (firmų) veiksmus bei strategijas, lengviau sukurti efektyvią savo organizacijos veiklos strategiją, išvengti dalies klaidų.
• Strateginio valdymo koncepcijos ir teorijos daugiausia yra kuriamos, vadovaujantis įvairių organizacijų veiklos praktika. Suprantant šią praktiką, aiškesnės tampa ir atskiros koncepcijos, prieštaravimų tarp jų esmė ir juos sąlygojusios priežastys.
Taigi šiame darbe nagrinėsiu AB „Telekomo“ veiklos sąlygų pokyčius per pastaruosius penkerius metus.


Apie AB „Snaigė“
1992 m. "Snaigė" buvo įregistruota kaip akcinė bendrovė. Tačiau pati pradžia – 1963 m., kai šaldytuvų gamykloje buvo sukurti pirmieji septyni buitinių šaldytuvų modeliai. Keturiasdešimties metų patirtis bei faktas, kad "Snaigė" iki šiol yra vienintelė buitinių šaldytuvų gamintoja ne tik Lietuvoje, bet Baltijos šalyse, bendrovei atveria dideles galimybes.
AB "Snaigė"...