Ab snaigė analizavimas

 5
Microsoft Word 118 KB
15 puslapiai

Snaige kursinis darbas. Ab snaige tikslai. Ab snaige imones apzvalga. Ab snaige apzvalga. Kursinis darbas ab snaigė. Snaige kursinis darbas. Ab snaige kursinis darbas. Ab snaige tikslai.

ĮVADAS
Lietuvos transporto politika tampa bendros ES transporto politikos dalimi, todėl mūsų rinkoje vykstantys pokyčiai susiję su ES taikomais reikalavimais.

Kelių transporto ilgalaikiai plėtotės tikslai:
 Integruoti Lietuvos kelių transporto tinklą į Europos kelių transporto sistemą techniniais-technologiniais bei teisinio reguliavimo aspektais, panaudojant patogią šalies geografinę ir geopolitinę padėtį ir didinant Lietuvos transporto firmų galimybes ir vaidmenį tarptautinėje kelių transporto paslaugų rinkoje.
 Plėtoti Respublikos kelių tinklą, kad jis savo išvystymu ir techniniais parametrais atitiktų racionalų gamybinių jėgų išdėstymą ir priimtą atskirų ūkio šakų ir objektų vystymą atskiruose regionuose.
 Užtikrinti ES reikalavimus atitinkančią eismo saugą ir aplinkosaugą
Krovinių vežimas – pastaruoju metu plačiai paplitęs terminas, apibrėžiantis didelį ratą operacijų, kurios atliekamos nuo produkcijos pagaminimo iki pateikimo ją vartotojams. Šias operacijas sudaro: medžiagų vežimas, sandėliavimas ir saugojimas, komplektavimas ir įpakavimas. Čia priklauso tokios operacijos kaip: maršruto parinkimas, eismo grafikų sudarymas ir transporto priemonių techninis aptarnavimas.
Verslininkai, užsiimantys krovinių vežimu, turi mokėti sudaryti perspektyvius planus, įvertindami savo ir užsakovų detalius reikalavimus. Strategijos tikslas – garantuoti didžiausią operacijų ekonomiškumą konkrečiomis sąlygomis. Krovinių vežimo ir saugojimo kainos tarpusavyje siejasi ir turi viena kitą papildyti. Vežimų efektyvumo didėjimas mažina saugojimo išlaidas, o saugojimo sandėliuose efektyvumo didinimas užtikrina didelį krovinių išsaugojimo laipsnį, belaukiant, kol jie bus išvežti.
Kursinio darbo užduotyje duota schema yra sudaryta iš penkių maršrutų, kurie visi yra švytuokliniai. Iš įmonės sandėlio reikia išvežioti šaldytuvus parduotuvėms, kurios yra atskiruose miestuose ir miesteliuose.
Darbo tikslas: išanalizuoti AB „Snaigė“ šaldytuvų technologinio proceso organizavimą, bei teikti pasiūlymus šio proceso tobulinimui.

Uždaviniai:
–Išanalizuoti krovinių charakteristiką, krovinių srautų analizę, krovinių srautų netolygumą, eksploatavimo sąlygų charakteristiką;
–Parinkti tinkamą riedmenų tipą;
–Apskaičiuoti techninius eksploatacinius rodiklius;
–Išaiškinti automobilių eismo tvarkaraščius maršrutuose ir vairuotojų darbo organizavimą

TIRIAMOJI DALIS

1.1 AB „SNAIGĖ“ charakteristika ir jos paslaugų apžvalga

Įmonė dažniausiai apibūdinama kaip gaminanti produkciją arba teikianti paslaugas organizaciniu...