Ab šiaulių bankas kainodaros formavimas

 5
Microsoft Word 95 KB
11 puslapiai

TURINYS

1. TRUMPA BANKO CHARAKTERISTIKA 3
1.1 AB „Šiaulių bankas“ Šiaulių filialo veiklos pobūdis 5
1.2 Pardavimų 2001-2003 metais dinamika 6
1.3 Konkurencijos situacija regione 7
1.4 Šiaulių banko Šiaulių filialo rinkos segmentavimas 9
1.5 Šiaulių banko pozicionavimo strategija 9
2. ŠIAULIŲ BANKO VYKDOMOS KAINODAROS POLITIKOS ANALIZĖ 10
3. ŠIAULIŲ BANKO KAINODARĄ ĮTAKOJANČIŲ VEIKSNIŲ ANALIZĖ 11
3.1 Vidiniai veiksniai 11
3.2 Išoriniai veiksniai 12
4. ŠIAULIŲ BANKO KAINODAROS IR KITŲ MARKETINGO KOMPLEKSO ELEMENTŲ RYŠYS 13
5. BANKO SWOT ANALIZĖ KAINODAROS POŽIŪRIU 13
6. BANKO KAINODAROS STRATEGINIŲ SPRENDIMŲ NUMATYMAS 14
6.1 Kainodaros strategijos nustatymas 14
6.2 Kainodaros tikslo nustatymas 15
6.3 Kainodaros metodo parinkimas 15
7. BANKO KAINODAROS TAKTINIŲ SPRENDIMŲ NUMATYMAS 15
7.1 Nuolaidų parinkimas 15
7.2 Nuolaidų sistemos sukūrimas 16
IŠVADOS 17
LITERATŪRA 18

1. TRUMPA BANKO CHARAKTERISTIKA

Šiaulių bankas yra akcinė bendrovė įregistruota 1992 m. vasario 4 d. Bankas turi Lietuvos banko išduotą licenciją, suteikiančią teisę atlikti visas Lietuvos Respublikos Komercinių bankų įstatymo ir Banko statute numatytas operacijas, išskyrus prekybą tauriaisiais metalais. Banko pagrindinė buveinė yra Šiauliuose.

2000 m kovo 5 d. “Šiaulių bankas” buvo įjungtas į SWIFT-o tinklą, kas pagreitino tarptautinius atsiskaitymus bei leido sumažinti korespondentinių sąskaitų tvarkymo išlaidas, tuo pačiu užtikrinant patikimą ryšį su bet kurios pasaulio šalies banku.

Banko akcinį kapitalą, įregistruotą Valstybės įmonėje Registrų centras 2003 m. lapkričio 26 d., sudaro 48 343 940 paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė yra 1 Lt. Bendra išleistų akcijų nominali vertė yra 48 343 940 Lt. Visos akcijos yra apmokėtos. Bendras akcininkų skaičius 2003 m. gruodžio 31 d.– 817.

Į viešąją apyvartą išleista 48 343 940 paprastųjų vardinių 1 litų nominalios vertės akcijų. Akcijų bendra nominali vertė 48 343 940 litų. Visos akcijos išleistos į viešąją apyvartą bankui formuojant ir didinant akcinį kapitalą. Visas akcijų emisijas platino pats bankas, akcijos platintos viešai.

Banko veiklos apimtis geriausiai apibūdina banko aktyvų dydis. Per 2003 m. Šiaulių banko aktyvai išaugo nuo 454,5 mln.Lt iki 572,3 mln.Lt, t.y. 25,9 proc. Pagrindiniai AB Šiaulių banko veiklą apibūdinantys finansiniai rodikliai 2003 m yra tokie:

Rodikliai 2003 m.

Grynasis pelningumas 14,42
Vidutinio turto grąža 0,81
Skolos koeficientas 0,80
Skolos-nuosavybės koeficientas 9,24...