Ab seb vilniaus banko analizė

Referatas
 5
Microsoft Word 44 KB
3 puslapiai

RAŠTO DARBAS
AB SEB Vilniaus banko analizė

KLAIPĖDA, 2006 m.
Apie Seb Vilniaus banką
1990 m. buvo įregistruotas komercinis Spaudos bankas, kurio pavadinimas vėliau pakeistas į AB Vilniaus banko. SEB yra Šiaurės Europos finansų įmonių grupė, veikianti Skandinavijos šalyse, Vokietijoje, Baltijos valstybėse, Lenkijoje ir Ukrainoje. SEB yra įmonių, institucijų ir privačių asmenų finansų partnerė. Jos veiklos sritys yra mažmeninė, asmeninė, verslo ir investicinė bankininkystė, investicijų valdymas, gyvybės draudimas.
Banko tipas:
Seb Vilniaus bankas yra akcinė bendrovė. Vilniaus bankas tapo SEB grupės nariu, SEB įsigijus 97,9 proc. Vilniaus banko akcijų. SEB akcijos kotiruojamos Stokholmo akcijų biržoje. AB yra ribotos turtinės atsakomybės įmonės, turinčios JA teises. Jų kapitalas yra padalytas į akcijas. Bendrovės akcininkai yra jos kolektyviniai savininkai. Akcininkai neatsako savo turtu už bendrovės prievoles kreditoriams. Akcininkais gali būti FA, JA ir valstybė, kuriai atstovauja atitinkamas valstybės organas. Atviros akcinės bendrovės akcininkų skaičius yra neribojamas ir akcijos gali būti platinamos viešai ir parduodamos biržoje. Akcinės bendrovės pelnas yra naudojamas bendrovės veiklai plėtoti, valdytojams premijuoti, dividentams mokėti ir kt. tikslams. Bendrovės kapitalas skirstomas į nuosavą ir skolintą. Nuosavas kapitalas sudaromas iš akcijų emisijos kainos ir bendrovės pelno. Skolintas kapitalas susidaro platinant išleistas obligacijas, imant kreditus ir kitaip skolinantis lėšų.
Misija
SEB grupės, kuriai priklauso SEB Vilniaus bankas, misija – teikti konsultacijas finansų klausimais ir valdyti finansų riziką bei operacijas verslo ir privatiems klientams,
sukuriant realų klientų pasitenkinimą,
užtikrinant konkurencingą grąžą akcininkams,
užsitarnaujant gerų piliečių vardą visuomenėje.
Šių tikslų siekiame padedami motyvuotų darbuotojų ir įvairias SEB veiklas plėtojančių padalinių bendradarbiavimo.
SEB grupės vizija – tai siekis tapti pirmaujančiu Šiaurės Europos banku ir savo veiklą grįsti ilgalaikiais ryšiais su klientais, kompetencija ir elektroninėmis...