Ab šatrija finansinės būklės pateikimas

Vadybos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 63 KB
6 puslapiai

VILNIAUS UNIVERSITETAS
KAUNO HUMANITARINIS FAKULTETAS
VADYBA IR VERSLO ADMINISTRAVIMAS
FINANSŲ KATEDRA
NAMŲ DARBAS
AB”Šatrija”finansinės būklės pateikimas
PRISTATĖ:VAV02
TIKRINO: doc. E.BUŠKEVIČIŪTĖ
KAUNAS
Įvadas

Finansų atskaitomybė – dokumentų rinkinys, kuriame pateikiama apskaitos informacija, apibūdinanti įmonės finansų būklę įvairiais požiūriais, ir skirtas išoriniams, o iš dalies ir vidiniams vartotojams.
Finansų ataskaitos parengiamos remiantis veiklos tęstinumo principu, darant prielaidą, kad įmonė galės artimiausiu metu tęsti savo veiklą. Tai svarbiausias informacijos apie įmonę šaltinis.
Finansų atskaitomybės formos paremtos apskaitos standartais yra tokios:
 Balansas,
 Pelno(nuostolio) ataskaita,
 Pinigų srautų ataskaita,
 Nepaskirstyto pelno ataskaita.
Norėdami geriau suprasti šį darbą, reikia aptarti šių esminių finansų apskaitų ypatybes.
Pelno(nuostolio) ataskaita – finansų ataskaita, kurioje parodomas verslo įmonės veiklos rezultatas – pelnas, gautas per tam tikrą laiko tarpą, arba nuostolis, patirtas per nagrinėjamą laiką.
Balansas – finansų ataskaita, kurioje parodoma įmonės valdomo turto sudėtis ir šaltiniai konkrečiu laiku.
Pinigų srauto ataskaita – tai finansų ataskaita, kuri rodo pinigų apyvartą, t.y. kiek ir iš kur jų įplaukė, o taip pat, kam jie buvo išleisti per tam tikrą laiko tarpą.
Nepaskirstyto pelno ataskaita – finansų ataskaita, kuri pateikia informaciją, leidžiančią suvokti, kaip susidaro nepaskirstyto pelno suma.
Šiame darbe, nagrinėdama AB “Šartija” finansinę būklę, apžvelgsiu šios akcinės bendrovės finansines atskaitomybės formas, apskaičiuosiu finansinius santykinius rodiklius bei išvadose pateiksiu argumentus dėl šios įmonės tolesnės veiklos.

3
AB”Šatrija” finansinės būklės įvertinimas

Akcinė bendrovė ”Šatrija” įsteigta 1992 m. lapkričio 10 d. registracijos Nr.AB-92-61, kodas 7228503. Įmonės buveinės adresas Vilniaus 5, Raseiniai, Lietuvos Respublika.
Šios bendrovės įstatuose numatytos veiklos sritys yra: siuvimo gaminių gaminimas ir realizavimas, siuvimo paslaugų teikimas.
Ši akcinė bendrovė prekiauja savo gaminiais ne tik Lietuvos teritorijoje, bet ir už jos ribų. “Šatrija” gaminius eksplotuoja į Angliją, Vokietiją, Švediją.
2000 metais siuvimo paslaugos sudarė didžiąją Bendrovės pardavimų dalį, t.y. 19,421 tūks. litų arba 67%.
Bendrovė finansinę atskaitomybę rengia vadovaudamasi Buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymu bei kitais Lietuvos Respublikoje buhalterinę apskaitą reglamentuojančiais norminiais aktais....