Ab rokiskio suris veiklos

Analizė
 5
Microsoft Word 101 KB
12 puslapiai

Rokiskio surio charakteristika. Ab „rokiškio sūris“ charakteristika. Bendrovė gamina 50 proc. visų lietuvoje gaminamų fermentinių sūrių. Rokiskio surio charakteristika. Ab „rokiškio sūris“ charakteristika. Bendrovė gamina 50 proc. visų lietuvoje gaminamų fermentinių sūrių.

TURINYS


1. ĮVADAS 3
2. ĮMONĖS CHARAKTERISTIKA 4
3. GAMINIŲ ASORTIMENTO ANALIZĖ 5
4. HORIZONTALIOJI IR VERTIKALIOJI FINANSINĖ ANALIZĖ 7
4.1. Horizontalioji analizė 7
4.2. Vertikalioji analizė 9
5. SANTYKINIŲ RODIKLIŲ ANALIZĖ 11
5.1. Likvidumo rodikliai 12
5.2. Pelningumo rodikliai 13
5.3. Finansų struktūros rodikliai 14
5.4. Turto panaudojimo rodikliai 15
5.5. Pelno analizė 16
5.6. Du Point analizė 17
6. LŪŽIO TAŠKO ANALIZĖ 18
7. BALANSO IR PELNO (NUOSTOLIO) ATASKAITOS PROGNOZĖ 19
8. PAPILDOMO KAPITALO FINANSAVIMAS 21
9. PROGNOZUOJAMO LŪŽIO TAŠKO ANALIZĖ 22
10. IŠVADOS IR PASIŪLYMAI 23
11. NAUDOTA LITERATŪRA 24
12. PRIEDAI 25
Priedas Nr.1 Balansas 25
Priedas Nr.2 Pelno (nuostolio) ataskaita 26

1. ĮVADAS

Darbo tikslas: Susipažinus su AB „Rokiškio sūris“ veikla atlikti finansinę analizę bei prognozavimą.

Darbo objektas: AB „Rokiškio sūris“ ūkinės veiklos ir jos rezultatų tyrimas.

Darbo uždaviniai:
1. Susipažinti su AB „Rokiškio sūris“ veikla;
2. Atlikti gaminių asortimento analizę;
3. Atlikti balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos vertikaliąją ir horizontaliąją analizę;
4. Atlikti santykinių rodiklių analizę;
5. Nenuostolingo lūžio taško analizė;
6. Atlikti finansinio poreikio prognozavimą.

Literatūra: Literatūros šaltiniai, kuriais remsiuosi nagrinėdama šią temą yra AB „Rokiškio sūris“ 2003-2002 metų balansai bei pelno (nuostolių) ataskaitos, G. Smalensko „Įmonės finansų pradmenys“, Buškevičienės E. ir Mačerinskienės I. „Finansų analizė“, Juozaitienės Z. „Įmonės finansai: analizė ir valdymas“, AB „Rokiškio sūris“ internetine svetaine – http:/www.rsuris.lt

2. ĮMONĖS CHARAKTERISTIKA
AB „Rokiškio sūris“ – didžiausia sūrių gamykla Baltijos šalyse ir antroji pagal apyvartą Lietuvos pieno perdirbimo bendrovė. AB „Rokiškio sūris“ turi tris filialus: Ukmergės pieninė, Utenos pienas ir Eišiškių pieninė, bei keturias dukterines įmones: AB „Varėnos pieninė“, AB „Švenčionių pieninė“, AB „Ignalinos pieninė“ ir UAB „Kalora“. Kartu jos sudaro Rokiškio sūrio grupę.
Besispecializuojanti fermentinių sūrių gamyboje: bendrovė gamina 50 proc. visų Lietuvoje gaminamų fermentinių sūrių. Įmonė taip pat gamina sviestą, pieno cukrų, IBK, nenugriebto pieno produktus. Antra pagal svarbą kryptis – šviežių pieno produktų pardavimas Lietuvoje.
AB „Rokiškio sūris“ įstatinis kapitalas įregistruotas 1999 m. liepos 19 d. yra 47.462.700 litų. 2003 m. gruodžio 31 d. AB „Rokiškio sūris“ įstatinis kapitalas buvo...