Ab rokiškio sūris ir ab panevėžio pienas veiklos vertinimas

 5
Microsoft Word 253 KB
36 puslapiai

AB „ROKIŠKIO SŪRIS“ IR AB “PANEVĖŽIO PIENAS” VEIKLOS VERTINIMAS
TURINYS

ĮVADAS 3
1. ĮMONĖS VEIKLOS VERTINIMO METODIKA 5
1.1. Gamybos organizuotumo vertinimas 5
1. 2. Tiekimo organizuotumo vertinimas 8
1. 3. Logistikos sistemos efektyvumo vertinimas 9
1. 4. Rinkodaros vertinimas 20
1. 5. Personalo vertinimas 24
1. 6. Įmonės veiklos finansinis vertinimas 31
1. 7. Kompleksinė įmonės finansinės būklės analizė 34
2. AB „ROKIŠKIO SŪRIS“ ir AB „PANEVĖŽIO PIENAS“ VEIKLOS IR JOS REZULTATŲ PALYGINAMOJI ANALIZĖ 37
2.1. AB „Rokiškio sūris“ ir AB „Panevėžio pienas“ logistikos sistemos efektyvumo vertinimas 37
2.2 AB „Rokiškio sūris“ ir AB „Panevėžio pienas“ rinkodaros vertinimas 38
2.3. AB „Rokiškio sūris“ ir AB „Panevėžio pienas“ finansinis vertinimas 42
2.4. AB „Rokiškio sūris“ ir AB „Panevėžio pienas“ kompleksinis vertinimas 48
IŠVADOS 52
LITERATŪROS SĄRAŠAS 53

ĮVADAS

Šiuolaikinės rinkos ekonomikos sąlygomis įmonei norint vykdyti pelningą ir konkurencingą veiklą reikia ne tik gerai išmanyti vadybą, rinkodarą. Lygiavertišką svarbumą turi įmonės veiklos analizavimas, įvairių rezultatų vertinimas. Šių analizių pagalba galima priimti svarbius veiklos sprendimus, jų pagalba pasirinkti tinkamą įmonės veiklos strategiją. Šiame darbe yra atliktas AB “Rokiškio sūris” ir AB “Panevėžio pienas” veiklos vertinimas, remiantis 2001 – 2003 metų duomenimis. Vadovaujantis gautais analizės rezultatais, galima spręsti apie įmonių finansinę padėtį ir numatyti ateities perspektyvas.
Darbo tikslas – įvertinti ir palyginti AB “Rokiškio sūris” ir AB “Panevėžio pienas” veiklą.
Darbo uždaviniai:
· įvertinti logistikos sistemos efektyvumą;
· įvertinti AB „Rokiškio sūris“ pieno „Žalioji karvutė“ ir AB „Panevėžio pienas“ pieno „Panevėžio pusriebis pienas“ vartojamąsias savybes, kokybę ir kainas;
· įvertinti įmonių finansinę veiklą;
· atlikti įmonių kompleksinį vertinimą.
Tyrimo metodai: AB “Rokiškio sūris” AB „Panevėžio pienas” finansinių ataskaitų analizė, mokslinės ir metodinės literatūros analizė, palyginamoji analizė, lentelių sudarymo, matematinio, loginio mąstymo, prekių vartojamųjų savybių, kainų ir kokybės vertinimui naudojama anketinė apklausa.
Tyrimo objektas: AB „Rokiškio sūris“ ir AB „Panevėžio pienas“.
Tyrimo dalykas: įmonių logistikos sistema, įmonių rinkodaros sprendimai, įmonių finansai.
AB „Rokiškio sūris“ pirmtakė – kukli dvaro pieninė, nuo 1925 metų gaminusi puikų sviestą eksportui ir pieno produktus...