Ab restrūkturizavimas

Referatas
 5
Microsoft Word 51 KB
5 puslapiai

ĮVADAS

AB, turinčios laikinų finansinių sunkumų, tačiau nenutraukusios ūkinės
komercinės veiklos, nuo šiol gali išsaugoti ir plėtoti šią veiklą, sumokėti
skolas, atkurti įmonės mokumą ir, tokiu būdu, išvengti bankroto,
vadovaudamosi procedūromis bei tvarka, numatyta 2001 m. kovo 20 d., "Dėl
valstybės institucijų įgaliotų asmenų atstovavimo įmonių bankroto ir
restruktūrizavimo procesuose tvarkos, bankrutuojančios ir bankrutavusios
įmonės turto pardavimo iš varžytynių tvarkos patvirtinimo ir Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl
valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir
grąžinimo tvarkos patvirtinimo" papildymo" ir 2001 m. liepos 5 d. Lietuvos
Respublikos ūkio ministro įsakymu Nr. 221 “Dėl duomenų apie įmonės bankroto
procedūras pateikimo ir skelbimo tvarkos, duomenų apie restruktūrizuojamą
įmonę bei restruktūrizavimo procesą pateikimo ir skelbimo tvarkos, teisės
teikti įmonių bankroto ir restruktūrizavimo administravimo paslaugas
fiziniams ir juridiniams asmenims suteikimo tvarkos, įmonių bankroto
administratorių veiklos kontrolės tvarkos, bankrutuojančių ir
restruktūrizuojamų įmonių administratorių atestavimo komisijos sudėties,
bankrutuojančių ir restruktūrizuojamų įmonių administratorių atestavimo
komisijos nuostatų ir verslo administratorių etikos taisyklių
patvirtinimo”.

 

Restruktūrizavimo procesas gali būti taikomas visų rūšių įmonėms ir
viešosioms įstaigoms, turinčioms laikinų finansinių sunkumų ir
nenutraukusioms ūkinės komercinės veiklos.

 

Laikinus finansinius sunkumus turinti įmonė  - tai įmonė, kuri negali
atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) praėjus trims mėnesiams po
termino, nustatyto įstatymų, kitų teisės aktų, taip pat kreditoriaus ir
įmonės sutartyse įmonės įsipareigojimams įvykdyti, arba praėjus tokiam pat
terminui po kreditoriaus (kreditorių) raštiško reikalavimo įvykdyti
įsipareigojimus, jeigu sutartyse terminas nebuvo nustatytas.

 

Įmonės restruktūrizavimas  - tai procesas, apimantis eilę priemonių, skirtų
padėti įmonei išvengti bankroto. Veiklos atkūrimo bei stabilizavimo
siekianti įmonė gali imtis įgyvendinti šias priemones - pakeisti ūkinės
veiklos rūšį, modernizuoti gamybą, tobulinti darbo organizavimo sistemą,
parduoti įmonės turtą ar jo dalį, priimti kitų įmonių turtą. Kelios įmonės
gali susijungti arba, atvirkščiai, viena įmonė gali skilti į kelias. Taip
pats reglamentuoja techninių,...