Ab panevėžio statybos trestas veiklos finansinė analizė

Analizė
 5
Microsoft Word 50 KB
4 puslapiai

Finansinė analizė yra viena iš aktyviausių įmonės valdymo sistemos funkcijų. ji padeda nustatyti įmo. Finansinė analizė yra viena iš aktyviausių įmonės valdymo sistemos funkcijų. ji padeda nustatyti įmo.

TURINYS

Įvadas
Horizantalioji analizė
Vertikalioji analizė
Finansiniai rodikliai
Išvados ir pasiūlymai
Priedai

ĮVADAS

Norint tinkamai įvertinti įmonės veiklą, reikia turėti tam tikrą sukauptą informaciją, kuri padedų padaryti finansinę analizę. Finansinė analizė padeda įmonės vadovams priimti optimalius valdymo sprendimus.
Finansinė analizė yra viena iš aktyviausių įmonės valdymo sistemos funkcijų. Ji padeda nustatyti įmonės veiklos finansinius aspektus, įvertinti esamą padėtį ir ateities perspektyvas. Jos dėka įmonės vadovai gali priimti optimalius valdymo sprendimus, racionalius jų variantus. Finansinė analizė atliekama remiantis apskaitos informacija, padeda laiku atskleisti įvairių veiklos sričių ir įmonės padalinių darbo trūkumus, numatyti jų šalinimo ir veiklos efektyvumo didinimo priemones. Analizuojant atskleidžiami vidiniai rezervai ir galimybės geriau dirbti, racionaliau naudoti materialinius, darbo ir finansinius išteklius.
AB "Panevėžio statybos trestas" veiklos finansinė analizė atliekama remiantis sekančiais buhalterinės apskaitos duomenimis:
- Balansu,
- Pelno (nuostolio) ataskaita,
- Pelno (nuostolio) paskirstymo ataskaita.
Remdamiesi 2002, 2003 ir 2004 m. duomenimis atliksime horizontalią, vertikalią ir santykinę analizę.

ĮMONĖS CHARAKTERISTIKA

Įmonė įsteigta 1957m. 1991m. įmonė reorganizuota į Panevėžio Valstybinę-akcinę statybos įmonę. Tuo pačiu metu buvo suformuotas įmonės akcinis kapitalas, kurio 76,8% priklausė valstybei. 1993 metais VASĮ reorganizuojama į AB “Panevėžio statybos trestas”. Bendrovės akciniame kapitale valstybės dalis besudarė tik 11,2%. Po ilgalaikio turto perkainavimo Panevėžio statybos tresto įstatinis kapitalas padidėjo iki 14.4 mln. lt. Galiausiai, nuo 1998 metų įstatinis kapitalas sudaro 16.35 mln. Lt. 1999 metų pradžioje, valstybei priklausančią akcijų dalį įsigijo AB “Panevėžio keliai”.
Bendrovės darbų specifika įvairi: statybos, montavimo, restauravimo, renovacijos, apdailos, inžinerinių tinklų ir aplinkos tvarkymo darbai. Žymiausi AB "Panevėžio statybos trestas" rekonstruoti objektai – Vilniaus pilių ansamblis, Prezidento rūmai, Vilniaus geležinkelio stotis. 2002 metais svarbiausi statomi objektai buvo UAB “Senukų statybos paslaugų centras” objektas Vilniuje, Biržų miesto nuotekų šalinimo įrengimai, Litexpo parodų paviljonas, pakuočių gamybos įmonė Vilniuje, “Vičiūnai-Rus” žuvų pusfabrikačių perdirbimo cechas Sovetske,UAB “Espersen” žuvies perdirbimo įmonė Klaipėdoje, UAB “LNK” Šeškinės kino teatro rekonstrukcija ir t.t. Didžiąją dalį visų darbų...