Ab panevėžio pienas

 5
Microsoft Word 139 KB
18 puslapiai

Pienas kursinis darbas. Pienas kursinis darbas.

TURINYS

ĮVADAS3
1. AB „PANEVĖŽIO PIENAS“CHARAKTERISTIKA4
2. AB „PANEVĖŽIO PIENAS“ APLINKOS4
2.1. Įmonės teisinė aplinka4
2.2. Konkurentai5
2.3. Įmonės ekonominė aplinka5
2.4. Įmonės gamtinė aplinka6
3. ĮMONĖS PLANAVIMO ĮVERTINIMAS6
3.1. Trumpalaikiai tikslai ir planai6
3.2. Ilgalaikiai tikslai7
4. ORGANIZACINĖ ĮMONĖS STRUKTŪRA8
5. ORGANIZACIJOS VALDŽIOS FORMOS IR VADOVAVIMO STILIAUS ĮVERTINIMAS8
5.1. Organizacijos vadovavimas8
5.2. Vadovavimo stilius9
6. ORGANIZACIJOS KONTROLĖS ĮVERTINIMAS10
7. ORGANIZACIJOS DARBO MOTYVACIJOS ĮVERTINIMAS10
IŠVADOS IR PASIŪLYMAI11
LITERATŪRA12
PRIEDAI13

ĮVADAS
Kiekvienos šiuolaikinės įmonės misija – siekti pelno. Tačiau ji tai turi daryti laikantis ekonomikos principų. Leidinyje „Verslo administravimas ir valdymas“ pabrėžiama, kad nuo verslininko iniciatyvos ir pastangų toleravimo bei gerbimo priklauso ir verslininkų verslumas. Verslininkas veikdamas civilizuotoje rinkoje bando suderinti naudos siekimą ir visuomenėje nepatenkinto poreikio tenkinimą. Taip pat teikia sampratą apie įmonę, kaip produkcijos gamintoją ir patarnavimų vykdytoją. Įmonių kuriamos paslaugos bei prekės prisideda prie kiekvieno iš mūsų materialinės padėties gerinimo, įvairesnių ir vis didėjančių poreikių tenkinimo būdų.
Pasaulyje organizacijų vadovais dirba milijonai vyrų ir moterų. Spręsdami kasdien vis naujas užduotis, jie nuolat susiduria su kliūtimis. Tačiau šiandien yra daug būdų šioms kliūtims išspręsti. Norint kad įmonė gerai veiktų, vadovai turėtų žinoti ką jie gamins, kam gamins, kokį kiekį ir tam, kad aplengvinti šias užduotis vadovai turėtų sudaryti gerą ir teisingą įmonės valdymo organizavimą.
Visos organizacijos turi asmenis, atsakingus už tai, kad tikslai būtų pasiekti. Tai – vadovas - asmuo, atsakingas už tai, kad pastangos būtų nukreiptos organizacijos tikslams siekti. Vadovas vienoje organizacijoje gali būti matomas iš geros pusės, kitoje iš blogos, tačiau blogai valdoma organizacija gali iš viso...