Ab panevezio egle rinkodaros komplekso elementu tyrimas

 5
Microsoft Word 101 KB
12 puslapiai

ĮVADAS

Šiame darbe nagrinėsiu rinkodaros keturius komplekso elementus, t.y. prekę, kainą, pateikimą bei rėmimą.

Darbo objektas - Akcinė bendrovė (AB) „Panevėžio eglė“.

Darbo tikslas - išnagrinėti AB „Panevėžio eglė“ rinkodaros komplekso elementus.

Darbo uždaviniai:

 išsiaiškinti prekės paskirtį, nustatyti kurioje gyvavimo stadijoje prekė yra, pateikti prekių asortimentą, paanalizuoti konkurentabilumą, naujų prekių kūrimą, išsiaiškinti prekės identifikavimo paskirtį bei prekės įpakavimą;
 išsiaiškinti kainos paskirtį, jos nustatymo tikslus nuo ko priklauso galutinės kainos nustatymas, pateikti prekių kainyną;
 nustatyti prekių pateikimo kanalus bei juos pateikti, taip pat prekių judėjimą ir realizavimą;
 rėmimo paskirtis, reklamos tipai bei išlaidos.

Darbo metodika – remiantis literatūra išanalizuoti įmonės veiklą.

1. ĮKŪRIMAS IR VEIKLA

Panevėžio centre stovi 1880 metais iš raudonų plytų statytas namas, kuriame nuo 1919 iki 1930 metų buvo žydų dvasininkų (rabinų) namai, paskui buvo mokykla, o sovietiniais laikais – miesto pieninė. Tačiau šiuo metu čia įsikūrusi AB „Panevėžio eglė“.
„Panevėžio eglė“ pagrindinė veikla – konditerijos gaminių gamyba: tortai, šakočiai bei įvairių rūšių sausainiai. Nors Panevėžyje yra 20 konditerijos įmonių, tačiau “Panevėžio eglė” yra viena iš žinomiausių, bei garsiausių ne tik mūsų mieste. Ši bendrovė yra viena iš stambiausių konditerijos įmonių Lietuvoje.
Trumpa istorija.
Nors ir 1992 - 1993 metais „Panevėžio eglė“ teko išgyventi sunkius laikus, ji buvo praradusi beveik visą Panevėžio miesto rinką, bet 1994 metais ji buvo privatizuota. Tuomet bendrovė pateko į rūpestingas rankas – Stanislovui Latvėnui, inžinieriui statybininkui, valdančiam kartu su partneriais 67 % bendrovės akcijų, sugebėjo išsaugoti bendrovę nuo „pražūties“, bei išlikti rinkoje, gerindamas gaminamos produkcijos kokybę bei asortimentą. Taip metams bėgant gaminamos produkcijos pardavimai vis didėja (žr.1 paveikslą). Šiandien „Panevėžio eglė“ gaminiai yra plačiai žinomi daugeliuose Lietuvos miestuose ir miesteliuose.
2000 metais bendrovė įsigijo modernų aparatą, kurio pagalba gali tortą papuošti bet kokia užsakovo atnešta nuotrauka. Pasak bendrovės savininko Latvėno, „tai yra naujovė, kurios kol kas neturi nei vienas Lietuvos konditerijos cechas. Galima sakyti, darome fototortus“( Sekundė, Nr.205, 2000).
„Panevėžio eglė“ dauguma produkcijos gamina rankomis, todėl parodoje „AgroBalt 2001“ pristatę savo gaminius,...