Ab naujoji ringuva konkurencinio marketingo sprendimai

 5
Microsoft Word 61 KB
6 puslapiai

1. Įmonės charakteristika

1920 m. gegužės mėn. įkurta Akcinė aliejaus bendrovė “Ringuva”, kuri Lietuvai buvo ypač reikalingas. Mat lietuviai, savo krašte turėdami visų aliejaus gamybai būtinų žaliavų, iki tol neturėjo nei vienos aliejaus gamyklos. Tokia padėtis buvo gana žalinga krašto ekonomikai: tiek ūkininkams, tiek ir kitiems aliejaus vartotojams, nes jų perkamas aliejus buvo arba blogos kokybės, arba labai brangus. Jos steigėjai buvo Finansų, Prekybos ir pramonės ministerija, Nepriklausomybės akto signatarai M. Yčas, dr. J. Šliūpas, dr. V. Gaigalaitis, A. Vosylius ir V. Račkauskas. Įkūrimo tikslas nebuvo vien įsteigti eilinę gamyklą, kuri duotų pelno. Tai buvo svarbus ir drąsus strateginis žingsnis visos valstybės mastu – įrodyti sau ir užsieniui, kad Lietuva gali ne tik eksportuoti žaliavą, bet ir gaminti aukštos kokybės aliejų. Bendrovės siekė:
• įsteigti aliejaus dirbtuvę Kaune, Žemutiniuose Šančiuose;
• supirkinėti sėmenis ir perdirbinėti juos į aliejų ir kitus tos rūšies produktus;
• pardavinėti tuos produktus ir atliekamas nuo išdirbimo sėmenų dalis;
• steigti savo skyrių, dirbtuves ir t.t. Lietuvoje ir užsienyje;
• pirkti, nuomoti ar kitokiu būdu įgyti nuosavybėn nekilnojamąjį turtą Lietuvoje ir užsienyje.
Pati pirmoji “Ringuvos” produkcija - tai linų aliejus, linų alyva, išspaudos, grūsti dažai, ratų tepalas. Įmonė suvartodavo apie 12-15 vagonų sėmenų per mėnesį. Tai labai teigiamai veikė tiek Lietuvos pramonę, tiek žemės ūkį, nes “Ringuva” savo produkcija ne tik užkirto kelią aliejaus importui, bet ir pirkdama sėmenis labai padėjo Lietuvos ūkininkams plėsti linų ūkį. 1920 - 1924 m. gryno pelno įmonė turėjo 52 981,26 Lt.
1927 m. “Ringuvą” nusiaubė didžiulis gaisras, beveik visiškai sunaikinęs fabriko statinius. Ir vėl reikėjo didelių naujų investicijų bei daug pastangų, kad bendrovė, atsigautų ir imtų duoti pelną.
Jau 1929 m. pabaigoje “Ringuva” pradėjo gaminti rafinuotą saulėgrąžų ir sėmenų aliejų, kuris specialistų buvo labai gerai įvertintas.
Buvo numatyta gaminti kietus augalų riebalus, kurie pakeistų ir sviestą, ir taukus. Tačiau, šių planų nespėta įgyvendinti, nes “Ringuvos” vystymąsi pristabdė nauji sunkumai - Europą nusiaubusi, neaplenkusi ir Lietuvos, pramonės krizė.
Kylant gyvulių ir pieno ūkio kultūrai “Ringuva” pradėjo gaminti kokoso riebalus, kurie padėjo fabrikui įveikti krizę. Pačią produkciją - kokoso aliejų - kaip žaliavą suvartodavo muilo fabrikai, o jų išspaudas - pieno ūkiai.
Kadangi išspaudų poreikis didėjo, “Ringuva” įsteigė Šiauliuose augalinių riebalų...