Ab mažeikių nafta finansinių santykinių rodiklių analizė

Analizė
 5
Microsoft Word 73 KB
8 puslapiai

TURINYS

Įžanga2

Įmonės istorija2

1.Įmonės finansinių santykinių rodiklių analizė………………………………………….3

2.Įmonės akcijų rinkos kainos dinamika………………………………………….…….…

3.Įmonės veiklos rezultatus įtakojančių veiksnių analizė………………………………….

1) Įmonės veiklos pobūdis, pagrindinė produkcija/paslaugos. ………………….……

AB „Mažeikių nafta“ pagrindinės veiklos sritys…………………………

Gaminama produkcija………………………………………………………

Teikiamos paslaugos…………………………………………………….…

2) Stambiausi investiciniai projektai, jų finansavimo būdai. …………………………

3) Reorganizavimo procesai: turto pardavimas, padalinių atskyrimas ir likvidavimas, padalinių sujungimas, susijungimai su kitomis įmonėmis. ………………………………

4) Kapitalo struktūra, stambiausi akcininkai, vadovų ir įmonės darbuotojų dalis kapitalo struktūroje. ……………………………………………………………….………

5) Akcinio kapitalo reorganizacijos: akcijų emisijos (dydis, metai). Akcijų supirkimas (suma, akcijų kaina, metai). …………………………………………….……

6) Dividendų dydžio dinamika. ………………………………………………………

7) Užsienio kapitalo investicijos. Skolinto kapitalo struktūros (ilgalaikės /trumpalaikės paskolos, obligacijos), dydžio dinamika (per pastaruosius 3-5 metus)…….

Išvados……………………………………………………………………………….……

Įžanga:

Mažeikių naftos perdirbimo įmonė pradėjo dirbti 1980 metais. Šiandien „Mažeikių nafta“ — vienintelė naftos perdirbimo įmonė Baltijos valstybėse, dirbanti kaip "Typical Complex Refinery" (kompleksinio perdirbimo įmonė).
AB „Mažeikių nafta“ sudaro nuo 1980 m. dirbanti Mažeikių naftos perdirbimo įmonė, nuo 1999 m. pradėjęs veikti Būtingės terminalas bei nuo 1970 m. naftą ir jos produktus pumpuojantis Biržų naftotiekis.
Mažeikių naftos perdirbimo įmonė yra 18 km į šiaurės vakarus nuo Mažeikių miesto, netoli (apie 90 km) nuo veikiančių Būtingės, Klaipėdos ir Ventspilio (Latvija) terminalų.
Nuo 2002 m. pavasario į vieną — vamzdynų ir terminalo — padalinį sujungti šiauriausiame Lietuvos rajone įsikūręs Biržų filialas, kurį su Mažeikių naftos perdirbimo įmone jungia 220 km naftotiekio atšaka, ir Būtingės filialas,...