Ab likvidavimas verslo ekonomikos

Vadybos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 54 KB
5 puslapiaiĮvadas
Įmonė – tai savo firmos vardą turintis ūkinis vienetas, įsteigtas įstatymų nustatyta tvarka tam tikrai komercinei – ūkinei veiklai. Įmonę sudaro medžiaginių, daiktinių, finansinių ir nematerialių aktyvų, jos teisių ir pareigų kompleksas. Taip įmonę apibrėžia Lietuvos Respublikos įmonių įstatymas. Įmonės yra skirstomos į ribotos ir neribotos civilinės atsakomybės įmones.
Lietuvos Respublikoje gali veikti šios teisinės formos įmonės: akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės, valstybės įmonės, savivaldybės įmonės, kooperatinės bendrovės (kooperatyvai), žemės ūkio bendrovės, tikrosios ūkinės bendrijos, komanditinės ūkinės bendrijos, individualios įmonės, Europos ekonominių interesų grupės, Europos bendrovės.
Iš visų minėtų verslo kūrimo formų mes kalbėsime apie akcines bendroves, o tiksliau apie akcinių bendrovių likvidavimą. Kadangi šiuo darbo pagrindinis tikslas yra susipažinti ir visapusiškai išnagrinėti akcinių bendrovių likvidavimo procedūrą negalima nepaminėti kas tai yra akcinė bendrovė, kas reglamentuoja akcinių bendrovių veiklą ir be abejo reikia pasakyti apie akcinių bendrovių privalumus ir trūkumus.
Tik atsakus į iškeltus klausimus ir geriau susipažinus su šia verslo kūrimo forma galima prieiti prie akcinių bendrovių likvidavimo proceso. Gerai susipažinti su akcinių bendrovių likvidavimu padės Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas.

Akcinės bendrovės. Akcinės bendrovės likvidavimas
Pagal akcinių bendrovių įstatymą Lietuvoje gali būti steigiamos:
 akcinės bendrovės (AB)
 uždarosios akcinės bendrovės (UAB)
 investicinės akcinės bendrovės (IAB)
Akcinė bendrovė yra juridinio asmens teises turinčios ribotos turtinės atsakomybės įmonė, kurios įstatinis kapitalas padalytas į dalis, vadinamas akcijomis. Bendrovės turtas yra atskirtas nuo akcininkų turto. Pagal savo prievoles ji atsako tik savo turtu. Akcininkai pagal bendrovės prievoles atsako tik ta suma, kurią privalo įmokėti už akcijas, išskyrus įstatymų numatytus atvejus. Akcinė bendrovė gali būti įsteigta verstis ūkine veikla, nedraudžiama Lietuvos Respublikos įstatymų.
Prieš pereinant prie akcinių bendrovių likvidavimo proceso noriu pateikti akcinių bendrovių privalumus ir trūkumus.
Privalumai:
 ribota bendrasavininkių turtinė atsakomybė
 perleidimo paprastumas, nes akcininkai gali įstoti ir pasitraukti iš akcinės bendrovės kada nori, parduodami arba pirkdami jos akcijas
 gana daug finansinio kapitalo didinimo galimybių (galima sukaupti didelį kapitalą pardavus akcijas)
 neribotas įmonės egzistavimo laikas
...