Ab Lietuvos telekomo valdymo analizė

Referatas
 5
Microsoft Word 48 KB
4 puslapiaiAB „Lietuvos telekomo“ valdymo analizė
Rašto darbas

Klaipėda 2006 – 02 – 20

Įžanga
Pasaulis – tai didelis skruzdėlynas, kuriame kiekvieną dieną verda judrus gyvenimas, kurį galėtų suskirstyti į dvi dideles atskiras dalis: žmonių kasdieninis gyvenimas (į kurį įeina žmonių kasdieninė veikla, jų darbai, buitis ir pan.), bei ekonominis gyvenimas (tai įmonių, įvairių organizacijų, struktūrų, valdymo institucijų egzistavimas). Šios dvi šakos negali gyvuoti viena be kitos, jos kartu palaiko vieną kitą ir kuria tvirtą valstybės gyvavimo pamatą.
Šiame darbe didesnis dėmesys koncentruojamas daugiau į ekonominę veiklą, kadangi mes kiekvieną dieną susiduriame su įvairaus pobūdžio klausimais, kurie liečia ekonominę veiklą: skirtingos institucijos suteikia įvairias paslaugas, įmonės gamina produkciją, ji patiekiama vartotojams ir t.t.
Vertėtų paminėti, kad nepaisant to, jog Lietuva gan maža valstybė, joje vyrauja didelė gausa įmonių, bendrovių, kurios stengiasi kelti Lietuvos ekonomikos augimą. Galima teigti, kad įmonių ir kitų institucijų spektras yra didžiulis, jos teikia skirtingas paslaugas, stengiasi jas tobulinti, puoselėti kuo didesnę naudą visuomenei. Visą šią veiklą būtų galima apjuosti į vieną sąvoką VADYBA (tai tikslinga veikla, kuria organizuotai siekiama norimų šios veiklos rezultatų). Viena iš tokių bendrovių yra AB „Lietuvos telekomas.
Tikslas – plačiau apžvelgti ir geriau susipažinti su visiems gerai žinoma bendrove, trumpai apžvelgti jos valdymo struktūrą, valdymo principus, metodus, stilių, techniką.


Dėstymas
Kiekviena bendrovė turi tam tikrą rūšį (Individuali verslo įmonė (IĮ), Ūkinė bendrija (ŪB), Akcinė bendrovė (AB)). AB dar turi keletą šakų: tai Atviros akcinės bendrovės (AB), Uždaros akcinės bendrovės (UAB), Investicinės akcinės bendrovės (IAB), Specialios paskirties akcinės bendrovės (SPAB). Taigi, „Lietuvos telekomas“ yra akcinė bendrovė. Prieš pradedant plačiau apžvelgti „Lietuvos telekomo“ veiklą, reikėtų trumpai apibrėžti, kas yra AB. Tai ribotos turtinės atsakomybės bendrovė, kurios kapitalas padalintas i dalis, vadinamas akcijomis. Akcijos – tai pagrindiniai VP, suteikiantys jos turėtojui savininko teises ir teisę gauti dividendus, kurių dydis priklauso nuo AB gauto pelno, bei įmonės tikslų. Steigiant AB galima naudoti visas informacines priemones.
AB „Lietuvos telekomas“ - viena seniausiai ir sėkmingiausiai dirbančių Lietuvos įmonių, žinoma beveik kiekvienam Lietuvos gyventojui.
Savo veiklą pradėjusi kaip valstybinė įmonė, 1998 m. AB „Lietuvos telekomas“ buvo privatizuota, 60...