Ab Lietuvos geležinkeliai filialo vilniaus geležinkelių infrastruktūra raštvedybos sistemos analizė

Analizė
 5
Microsoft Word 73 KB
8 puslapiai

1918 ab lietuvos geležinkeliai. 1918 ab lietuvos geležinkeliai.

TURINYS

ĮVADAS3
AB „LIETUVOS GELEŽINKELIAI“ VEIKLA4
ĮMONĖS VALDYMO STRUKTŪRA6
AB “LIETUVOS GELEŽINKELIAI“ RAŠTVEDYBOS SISTEMA7
DOKUMENTŲ APYVARTOS SCHEMA BEI APRAŠYMAS8
REGISTRAVIMO PRIEMONĖS IR REIKALAVIMAI13
BYLŲ SUDARYMAS-NOMENKLATŪRA13
IŠVADOS14
NAUDOTA LITERATŪRA15

ĮVADAS

Kiekvienas iš mūsų priklauso kokiai nors organizacijai. Pavyzdžiui, darželiui, mokyklai, kokiam nors būreliui, įmonei ir pan. Visos organizacijos, nepriklausomai nuo jos dydžio ir veikimo srities, yra be galo svarbios mūsų visuomenei, jos vystymuisi. Kiekviena organizacija siekia tam tikrų tikslų, dažniausiai – vieno bendro užsibrėžto tikslo. Todėl tik nuo mūsų pačių priklauso kiekvienos organizacijos, kuriai mes priklausome, ne tik egzistavimas, bet ir sėkmingas funkcionavimas.

Kiekviena organizacija susiduria su raštvedyba, t.y. kiekvienos organizacijos nariams tenka sudarinėti, siųsti ar priimti kokius tai dokumentus, susijusius su organizacija, jos veikla. Todėl visos organizacijos privalo skirti daug dėmesio dokumentų rengimui, forminimui, t.y. nuolat tobulinti raštvedybos sistemą. Įmonėje ar kitoje organizacijoje įdiegta raštvedybos sistema turi funkcionuoti be jokių nesklandumų, t.y. turi atitikti aukščiausius reikalavimus. Tobulas raštvedybos sistemos organizavimas, funkcionavimas turi milžinišką reikšmę įmonės sėkmingam gyvavimui, tolesnei įmonės plėtotei, sudarant sėkmingus sandėrius su verslo partneriais.

Taigi mano darbo tikslas ir būtų įsigilinti į AB „Lietuvos geležinkeliai“ filialo „Vilniaus geležinkelių infrastruktūra“ raštvedybos sistemą, t.y. patikrinti, ar ji sėkmingai diegiama, plėtojama. Taip pat nustatysiu, ar bendrovės filiale parodyti dokumentai (kaip bebūtų gaila, man jie nebuvo duoti – priežastis paminėsiu išvadose) yra teisingi; pateiksiu atitinkamas išvadas apie padarytus sprendimus. Tai ir būtų pagrindiniai mano darbo uždaviniai.


AB „LIETUVOS GELEŽINKELIAI“ VEIKLA
Kalbant apie šios didelės bendrovės veiklą, funkcionavimą, privalu būtų paminėti trumpą jos istoriją, kuri buvo tikrai nelengva ne tik pačiai bendrovei, bet ir mums, Lietuvos piliečiams – pagrindiniams geležinkelių transporto vartotojams.

Visa geležinkelių istorija prasidėjo Carinės Rusijos laikais, kai 1862 m. kovo 15 d. buvo atidarytas traukinių eismas iš Peterburgo į Vilnių. Vėliau kaizerinei Vokietijai okupavus Lietuvą, geležinkeliai atiteko vokiečiams. 1918 metais, kai Lietuva atkūrė nepriklausomybę, geležinkeliai vėl atiteko lietuviams. Tačiau 1940 metais Sovietų Sąjungai aneksavus Lietuvą, geležinkeliai vėl daugiau nei pusei...