Ab Lietuvos energija informacijos ištekliai

Vadybos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 202 KB
28 puslapiai

TURINYS

ĮVADAS 3
ORGANIZACIJOS DUOMENYS 4
1. ORGANIZACIJOS APLINKA 5
1.1 Vidinė aplinka 5
1.2 Išorinė aplinka 6
2. SWOT ANALIZĖ 9
2.1 Organizacijos vidaus vertinimas (stiprybės ir silpnybės) 9
2.1.1 Stiprybės 9
2.1.2 Silpnybės 10
2.2 Organizacijos išorės vertinimas (galimybės ir grėsmės) 10
2.2.1 Galimybės 10
2.2.2 Grėsmės 11
3. INFORMACIJOS SRAUTAI ORGANIZACIJOS VIDUJE IR IŠORĖJE 12
3.1 Internetas 13
3.2 Duomenų Bazės 14
4 . KOMUNIKACIJA ORGANIZACIJOJE 16
4.1 Formali komunikacija 16
4.2 Neformali komunikacija 18
5. INFORMACIJOS IŠTEKLIAI 19
6. INFORMACINĖS SISTEMOS 25
7. PERSONALAS 32
7.1 Darbo santykiai 33
7.2 Darbo ir poilsio laikas 35
7.3 Darbo apmokėjimo tvarka 35
7.4 Darbuotojų sauga ir sveikata 36
7.5 Darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos kėlimas 36
7.6 Darbo grafikas 37
7.7 Darbuotojams keliami reikalavimai 38
7.7.1 AB "Lietuvos energija" profesijų apmokėjimas 38
8. INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS 40
8.1 ITT centras 40
8.2 Duomenų perdavimo paslaugos 41
8.3 Partneriai 42
8.3.1 Tinklas 43
8.4 Interneto paslaugos 43
8.5 Techninių plotų nuoma 43
IŠVADOS 45
PRIEDAI 46

ĮVADAS

Plačiąja prasme resursais įprasta vadinti ekonominio potencialo elementus, kuriais disponuoja visuomenė ir kurie esant reikalui, gali būti panaudoti siekiant konkrečių ūkinio ir socialinio vystymo tikslų.
Vadybinei informacijos problematikai vis labiau skverbiantis į visas žmogaus veiklos sritis, kurios šiuo požiūriu gali būti įvardijamos jau kaip informacinės, informacijos resursai suprantami nepalyginti plačiau vien už informacijos laikmenas: jais tampa taip pat žmonės, daiktai, technika, ir jie galėtų būti traktuojami kaip informacijos šaltiniai ar saugyklos plačiąja prasme. Informacijos išteklis tai įvairių rūšių profesionalai: tiek organizacijos darbuotojai, tiek specialistai iš kitų organizacijų, konsultantai, ekspertai ir netgi žurnalistai. Iš tiesų labai svarbu nepamiršti svarbaus žmogaus kaip informacijos šaltinio vaidmens šalia tradicinių informacijos išteklių. Žmogaus žinios yra informacijos išteklius.
Visos valdymo funkcijos (planavimas, organizavimas, vadovavimas, kontrolė) remiasi nenutrūkstamu informacijos srautu apie tai, kas vyksta organizacijoje ir už jos ribų. Tik gaudami laiku ir tikslią informaciją , vadovai gali stebėti, kaip artėja prie tikslo, ir įgyvendinti planus tikrovėje. Jei vadovai negali nuolat būti “kelyje” ir numatyti galimų problemų, lavinti sugebėjimą suprasti, kada būtini koregavimo veiksmai, ir imtis jų kai reikia, tai jų darbas toliau gali būti ir bevaisis, ir brangiai kainuoti.
Projektui...