Ab klaipėdos kartonas organizacinės valdymo struktūros analizė

 5
Microsoft Word 129 KB
17 puslapiai

Uab klaipedos kartonas referatas. Uab klaipedos kartonas referatas.

TURINYS


Įvadas 3
1. AB „Klaipėdos kartonas“ bendra charakteristika 5
1.1. Produkcija ir teikiamos paslaugos 5
1.2. Gamybinė veikla 6
1.3. Personalas ir įmonės kultūra 7
2. AB „Klaipėdos kartonas“ organizacinės valdymo struktūros analizė 9
3. AB „Klaipėdos kartonas“ organizacinės valdymo struktūros charakteristikų analizė 12
3.1. Vertikalaus darbo pasidalijimo įmonėje analizė 12
3.1.1 Pagal hierarchijos aukštį 12
3.1.2. Pagal kontrolės apimtį 13
3.1.3. Pagal centralizacijos laipsnį 14
3.2. Horizontalaus darbo pasidalijimo įmonėje analizė 16
3.2.1. Formalizacijos būdu 16
3.2.2. Specializacijos būdu 18
3.2.3. Standartizacijos būdu 19
4. Įmonės organizacinės valdymo struktūros atitikimo įmonės strateginiams tikslams analizė 20
Išvados ir pasiūlymai 23
Literatūra 25
Priedų sąrašas:
1 PRIEDAS. Įmonės valdymo schema 26

ĮVADAS

AB “Klaipėdos kartonas” yra viena didžiausių ir seniausių popieriaus ir kartono gamintojų Lietuvoje, įkurta 1898m. Įmonė siejasi su neužšalančiu uostu ir turi geras transportavimo galimybes iš įmonės teritorijos. Atsižvelgdama į rinkos poreikius ir esamą potencialą, įmonė siekia išplėsti paklausių produktų testlainerio bei popieriaus gofravimui gamybos ir pardavimų apimtis, maksimaliai išnaudojant esamas technines galimybes, pigias žaliavas bei užtikrinant aukštą produktų kokybę. Įmonė numato iš esmes atnaujinti gamybos technologiją. Ilgalaikė įmonės strategija yra nukreipta siekiant išnaudoti naujos kartono mašinos techninį potencialą. Todėl siekiant įmonės strateginių tikslų, valdymas turi užtikrinti kryptingą įmonės funkcionavimą. Šis kryptingumas yra pasiekiamas darant sistemingą poveikį valdymo objektui.
Kiekviena organizacija greta savo pagrindinio darbo – keisti darbo objektą ir versti jį darbo produktu – neišsiverčia be organizacijos valdymo. Valdymas, savaime suprantama, nėra efektyvus be organizavimo. AB “Klaipėdos kartonas” valdymo darbą dirba ne vienas žmogus. Prireikus įmonės valdymui skirti keletą žmonių, įmonėje tampa neišvengiamas darbo pasidalijimas, valdymo darbo struktūrizavimas pagal veiklos elementus bei pagal įmonės tikslus.
Įmonės direktorius, siekdamas užsibrėžtų įmonės tikslų, daug laiko skiria darbuotojų darbo organizavimui ir yra suskirstęs juos į tam tikrus padalinius. Kiekvienas padalinys turi savo vadovą, nes tokiu būdu lengviau paskirstyti kiekvieno įmonės darbuotojo funkcijas.
Įmonės darbuotojams savo funkcijas atlikti labai padeda modernūs įrengimai ir kompiuterinės programos tinklas, kurio pagalba yra apjungta visos įmonės padalinių...