Ab klaipėdos duona finansinės analizės rezultatų vertinimas ir siūlymai

Analizė
 5
Microsoft Word 35 KB
2 puslapiai

Referatai apie duona. Duonos analize referatai. Referatai apie duona. Duonos analize referatai.

AB „KLAIPĖDOS DUONA“ ANALIZĖS REZULTATŲ VERTINIMAS IR SIŪLYMAI
Rezultatų vertinimas:
Atlikus AB “Klaipėdos duona” 2000-2002 metų finansinių ataskaitų
analizę, gauti rezultatai, kurie leidžia daryti išvadas apie bendrovės
veiklą.
Per analizuojamą laikotarpį padidėjo tiek turto tiek nuosavybės. Turto
pusėje pasikeitimai buvo nevienodi, t.y. IT suma kasmet mažėjo, o TT
didėjo. Didžiausią įtaką IT sumažėjimui turėjo šio turto nusidėvėjimas.
Kalbant apie TT, jo didėjimą galima vertinti nevienareikšmiškai: padidėjo
pirkėjų skolos, o tai reiškia, kad galbūt įmonėje yra sunkumų surenkant
skolas; likučių didėjimas (prekių realizavimo sunkumai), sumažėjo atsargos,
išaugo grynųjų pinigų likučiai. Vertinant nuosavybės pusę matome, kad
nuosavas kapitalas išaugo dėl to, kad įmonė dirbo pelningai ir reinvestavo
atgal į verslą, didinant kapitalą. Įsipareigojimai sumažėjo: įmonė padengė
finansines skolas. Trumpalaikiuose įsipareigojimuose pastebėtina, kad
išaugo mokesčiai, atlyginimai bei įmokos soc. draudimui.
Apžvelgus turto ir nuosavybės struktūrą, galima pamatyti, kad IT yra
daugiau negu TT, tačiau tai yra perdirbimo įmonė, todėl turi būti daug
įrengimų ir pan. Nuosavas kapitalas šioje įmonėje sudaro daug didesnė dalį
struktūroje. Didelių turto ir nuosavybės struktūros pokyčių nebuvo. Turto
pusėje išaugo TT dalis, o sumažėjo IT dalis. Nuosavybės pusėje išaugo
nuosavas kapitalas ir sumažėjo įsipareigojimai.
Pelno ataskaitos horizontalioji ir vertikalioji analizė rodo, kad
veikla yra pelninga. Per ataskaitinius metus padidėjo pardavimai, tačiau
išaugo ir savikaina, o tai pagrindinė prielaida kodėl sumažėjo bendrasis
pelnas. Dar padidėjo ir veiklos sąnaudos, kas sąlygojo veiklos pelno
sumažėjimą bei darbų sąnaudų vienam pardavimo litui didėjimą. Taip pat
galima...