Ab klaipėdos baldai finansinės veiklos vertinimas

 5
Microsoft Word 77 KB
9 puslapiai

TURINYS

I.Įvadas 3
II.Literatūros analizė 5
2.1. Įmonės finansinės veiklos sąvokų analizė 5
III. Įmonės finansinės veiklos vertinimas 7
3.1.Balansas. Vertikalioji analizė 7
3.2 Balansas. Horizantalioji analizė. 9
3.3. Pelno (nuostolio)ataskaita. Vertikalioji analizė 10
3.4. Pelno (nuostolio)ataskaita. Horizontalioji analizė 11
3.5. Santykinių rodiklių skaičiavimas 11
3.5.1. Pelningumo rodikliai 11
3.5.2. Trumpalaikio mokumo rodiklių analizė 12
3.5.3 Ilgalaikio mokumo rodiklių analizė 13
3.5.4. Veiklos efektyvumo rodilių analizė 14
3.5.5. Trumpalaikio turto rodiklių analizė 14
3.5.6. Pelno rodiklių analizė 14
3.6.Nenuostolingo lūžio analizė 15
IV.Prognozavimas. Papildomo kapitalo radimas 17
4.1. Pelno (nuostolio) ataskaita. Prognozavimas 17
4.2. Balansas. Prognozavimas 17
V.Išvados 19
Literatūra 20

Įvadas

Šiandien kiekvienai įmonei Lietuvoje yra svarbu įsitvirtinti bei išsilaikyti rinkoje ir sugebėti konkuruoti su konkurentais. Todėl pakankamai svarbu išsiaiškinti (palyginant dviejų metų rodiklius), kokius tolimesnius sprendimus galima priimti siekiant didinti veiklos efektyvumą sekančiais metais.
Finansinės analizės turinys yra kompleksinis ūkio subjektų finansinės bei ūkinės veiklos ir jos rezultatų tyrimas, siekiant tobulinti tiriamojo subjekto valdymą ir didinti jo veiklos efektyvumą bei pelningumą. Toks tyrimas atliekamas naudojant informaciją apie buvusią veiklą, atliekamą dabar ir perspektyvoje.
Taigi finansų analizės tyrimo objektas yra įmonių finansinė veikla bei jos rezultatai, parodomi alternatyviuose projektuose, apskaitos, atskaitomybės medžiagoje ir kituose informacijos šaltiniuose.
,,Klaipėdos baldai” akcine bendrove tapo 1993 metais. Tuo metu, bendrovės įstatinis kapitalas sudarė 742 tūkst. lt. Iki 1996 metų bendrovės akcininkai didino akcinį kapitalą keletą kartų. Bendrovės veikla - baldų gamyba, didmeninė ir komiso prekyba, mažmeninė prekyba baldais, krovinių pervežimas keliais. 2003 metais, kaip ir ankstesniais metais, nepaisant sudėtingos konkurencinės aplinkos Lietuvoje bei kitose Europos valstybėse, AB ”Klaipėdos baldai” sugebėjo išlaikyti gamybos ir prekybos augimo tendenciją.
Bendrovės pajamos už parduotą produkciją ir paslaugas per 2002 metus, lyginant su praėjusiais metais sumažėjo 5.832,3 tūkst. Lt. ir 2002 metais sudarė 101,5 mln. Litų. Bendrą pardavimų sumažėjimą vertinėje išraiškoje lėmė padidėjusi konkurencija.
Siekdami išlaikyti ir stiprinti Bendrovės užimamas pozicijas baldų rinkoje, įmonės specialistai nuolat eksperimentuoja, projektuoja ir kuria naujus gaminius. Ne pirmi...