Ab klaipedos baldai finansine

Analizė
 5
Microsoft Word 69 KB
7 puslapiai

Turinys

Įvadas 2
1. Įmonės pristatymas 3
2. Finansinių rodiklių analizė 5
3. Investuojant į akcijas pelno gavimą ir praradimą sąlygojantys veiksniai 7
4. AB ,,Klaipėdos baldų“ akcijų kainų pokyčiai ir juos lemiantys veiksniai 8
5. AB “Klaipėdos baldai“ ir AB „Vilniaus baldai“ 2007 metų akcijų kainų pokyčių
palyginimas 10
6. AB ,,Klaipėdos baldai“ akcijų kainų pokytis savaitės eigoje (kovo 29 d. –
balandžio 05 d.) 11
7. AB ,,Klaipėdos baldai“ akcijų kainų pokyčiai 2006.04.05 - 2007.04.05 m. 12
8. 2007 metų kovo mėn. 5 d. – balandžio mėn. 5 d. AB ,,Klaipėdos baldai“ akcijų
prekybos statistika 13
Išvados 14
Literatūros sąrašas 15
Priedai 16
1 Priedas 16
2 Priedas 17
3 Priedas 18
4 Priedas 19
5 Priedas 20
6 Priedas 21
7 Priedas 22

Įvadas

Finansinė analizė teikia gana daug išsamios informacijos, kurią vartotojai gali naudoti įvairiems tikslams. Pastaraisiais metais finansinės analizės teikiamos informacijos poreikis nuolat didėja, jos reikia vis naujiems vartotojams ar jų grupėms. Finansiniai koeficientai, naudojami finansinių ataskaitų analizėje, yra geras pagrindas kliento finansiniam stabilumui įvertinti, bei investiciniams klausimams spręsti.
Darbo tikslas – išanalizuoti AB „Klaipėdos baldai“ įmonės situaciją, išnagrinėti jos užimamą padėtį rinkoje, atsižvelgiant į pastaruoju metu šioje pramonės šakoje vyraujančias tendencijas, susipažinti su tos įmonės gaminama produkcija bei įvertinti jos dalyvavimą finansų rinkose.
Darbo uždaviniai:
1. Surinkti ir išanalizuoti informaciją apie AB „Klaipėdos baldai“ ūkinę veiklą;
2. Išanalizuoti ir įvertinti AB „Klaipėdos baldai“ finansinę būklę ;
3. Išanalizuoti įmonės padėtį vertybinių popierių biržoje;
3 Pateikti išvadas ir siūlymus.
Darbo metodai. Numatytam tikslui ir uždaviniams pasiekti yra atliekama įmonės vidinių duomenų analizė, antrinių duomenų sisteminimas, lyginimas ir palyginamoji analizė.

1. Įmonės pristatymas

Istorija
Įmonė įkurta 1954 metais. 1993m bendrovė AB "Klaipėdos baldai" buvo privatizuota viešojo pasiūlymo būdu ir perregistruota į akcinę bendrovę.Nuo 1937 m. Klaipėdoje veikė švedų kapitalo Degtukų šiaudelių fabrikas dirbęs eksportui. 1954 m. įsteigtas Klaipėdos baldų fabrikas, pradėjęs gaminti pirmuosius baldus. 1975 m. įsteigtas Gamybinis baldų susivienijimas "Klaipėda", gaminantis miegamuosius baldus. 1980 m. pradėtas produkcijos eksportas į Vakarų Europos šalis. 1990 reorganizavus GBS "Klaipėda", įsteigta Valstybinė baldų įmonė. 1991 m. pradėtas valstybinės įmonės...