Ab klaipedos baldai

Vadybos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 50 KB
4 puslapiai

Referatas baldus. Nemokamas referatas apie baldus. Referatas baldus. Nemokamas referatas apie baldus.

ĮVADAS

AB “Klaipėdos baldų” istorija siejama su 1937 m. Klaipėdoje veikusia
švedų kapitalo degtukų bei šiaudelių fabriku dirbusiu eksportui. 1954 m.
įsteigtas Klaipėdos baldų fabrikas, pradėjęs gaminti pirmuosius baldus.
1980 m. pradėtas produkcijos eksportas į Vakarų Europos šalis. 1993 m.
įmonė buvo privatizuota ir jau tais pačiais metais apdovanota Europos
rinkos tarptautinės asociacijos už pasiekimus prekybos, gamybos bei
paslaugų srityse. Tais pačiais metais - gaminių kokybę, technines bei
technologines inovacijas į Europos rinką. 1996 - 2000 m. Lietuvos
Pramonininkų konfederacija už nuopelnus modernizuojant gamybą, gerinant
darbo sąlygas, plečiant ir atnaujinant asortimentą pripažino AB “Klaipėdos
baldai“.
Šiandien Lietuvai gyvenant rinkos sąlygomis, svarbų vaidmenį
organizacijose įgauna rinkodaros tyrimai. Rinkodaros tyrimai - tai
informacinė funkcija, jungianti organizaciją ir jos aptarnaujamą rinką.
Pastaruoju metu rinkodaros tyrimams skiriamos išlaidos labai išaugo. Įmonė
nori ir siekia priimti tikslesnius sprendimus, o tam reikalinga kuo
tikslesnė informacija.
Bendroji įmonės strategija ir rinkodaros vadybos strategija daugelyje
veiklos sričių sutampa šie veiksniai padeda nustatyti įmonės misiją bei
tikslus. Rinkodara įvertina vartotojo poreikius bei įmonės galimybes juos
patenkinti. AB “Klaipėdos baldai”, kaip ir kiekviena įmonė siekia
rinkodaros strategijos pranašumo. Strategija nustato svarbiausią įmonės
veiklos sritį ir tikslus, kurie turi būti pasiekiami naudojant rinkodaros
strategiją ir tam tikrų strategijų kombinaciją. Gali būti naudojamos šios
rinkodaros strategijos: nauja prekė, tikslinė rinka, pranašumo
išnaudojimas, strateginė sąjunga ir išėjimas. Todėl referato tikslas –
atlikti išsamią AB “Klaipėdos baldų” veiklos analizę, kokie yra veiksniai,
kurie lemia bendrovės veiklą, t. y.: ištirti mikroaplinką, makroaplinką,
rinkodaros kompleksą (prekę, kainą, paskirstymo kanalus, rėmimą ir
reklamą). Siekiant šio tikslo, referate formuluojami šie uždaviniai:
➢ Susipažinti su bendra rinkos charakteristika;
➢ Išanalizuoti, kokia yra AB “Klaipėdos baldų” veiklos raida ir
rinkos analizė;
➢ Įvertinti AB “Klaipėdos baldų” išorinę aplinką;
➢ Paanalizuoti prekių aprašymą;
➢ Įvertinti techninius ir organizacinius išteklius;
➢ Paanalizuoti įmonės strateginių tikslų formulavimą.

BENDRA RINKOS CHARAKTERISTIKA

Baldai atsiranda ir tobulėja nuo to laiko kada žmonės tampa sėsliais. Dėl
sėslumo prireikia jiems savo gyvenamosiose patalpose kokių...