Ab kaišiadorių paukštynas veiklos scenarijaus sudarymas

 5
Microsoft Word 110 KB
14 puslapiai

Kaišiadorių paukštynas referatas. Kaišiadorių paukštynas referatas.

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS
EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS
VADYBOS KATEDRA

AB KAIŠIADORIŲ PAUKŠTYNAS VEIKLOS SCENARIJAUS SUDARYMAS

Strateginio valdymo metodologijos kursinis darbas


Atliko : VEMD-9 gr.
studentės

Vadovė: dėst. Doc.

KAUNAS 2003

TURINYS

TURINYS 2
ĮVADAS 3
1. ĮMONĖS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 4
1.1. Įmonės charakteristika 4
1.2. Įmonės potencialo įvertinimas: konkurencinė analizė 7
1.3. Įmonės tikslų ir uždavinių formulavimas 5 metų laikotarpiui 8
2. ĮMONĖS APLINKOS ANALIZĖ 9
2.1. Aplinkos veiksnių, turinčių įtakos įmonės tikslų pasiekimui,
įvardijimas 9
2.2. Didžiausią įtaką darančių aplinkos veiksnių įmonės tikslų pasiekimui,
naudojant veiksnių tarpusavio ryšio analizę, nustatymas 12
3. ĮMONĖS IR APLINKOS VYSTYMOSI ALTERNATYVŲ SUDERINAMUMO ANALIZĖ 14
3.1. Aplinkos veiksnių vystymosi alternatyvų suderinimas 14
3.2. Įmonės ir aplinkos vystymosi alternatyvų suderinimas 17
4. TRIKDŽIŲ IDENTIFIKAVIMAS IR PREVENCINĖS PRIEMONĖS 17
5. ĮMONĖS VEIKLOS STRATEGIJOS SUFORMAVIMAS 18
IŠVADOS 21

ĮVADAS

Didėjant konkurencijai rinkoje, įmonei yra labai svarbu tiksliai
įvertinti savo bei konkurentų galimybes ir suformuluoti ilgalaikę
strategiją, kuria remdamasi ji galėtų siekti sėkmingai siekti savo tikslų
rinkoje.

Darbo tikslas yra suformuluoti AB Kaišiadorių paukštynas ilgalaikę
veiklos strategiją.

Uždaviniai:
• Pristatyti AB “Kaišiadorių paukštynas”, jos konkurentus. Nustatyti
įmonės silpnąsias ir stipriąsias puses bei suformuluoti įmonės
ilgalaikius tikslus;
• Atlikti įmonės aplinkos analizę bei įvardinti aplinkos vystymosi
alternatyvas;
• Atlikti įmonės bei aplinkos vystymosi alternatyvų suderinamumo
analizę;
• Sudaryti AB “Kaišiadorių pauštynas” veiklos vystymosi optimistinį
ir pesimistinį scenarijus
• Išanalizuoti galimas grėsmes bei trukdžius;
• Parengti vieningą strategiją iškeltiems tikslams pasiekti bei
sudaryti strategijos įgyvendinimo tinklinį grafiką.

Darbo metodai:
• SWOTT analizė;
• Porinio sulyginimo matrica;
• Aplinkos veiksnių vystymosi prognozavimas
• Tinklinio grafiko metodas

1. ĮMONĖS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

1 Įmonės charakteristika


AB Kaišiadorių paukštynas yra viena iš paukštienos perdirbimo įmonių,
veikiančių pelningai. Įmonė buvo pradėta statyti 1972 m. Tuo metu Lietuva
buvo Tarybų Sąjungos sudėtyje, todėl daugelis pramonės įmonių buvo
projektuojamos tokio pajėgumo, kad galėtų...