Ab ir uab skirtumai

Referatas
 5
Microsoft Word 46 KB
4 puslapiai

Turinys

1. Įvadas3
2. Akcinės bendrovės4
3. Uždarosios akcinės bendrovės7
4. Išvados9
5. Literatūra10

Įvadas

Nuo verslo organizavimo formos pasirinkimo priklauso tiek įmonės steigimo procesas ( jo trukmė ir lėšų sąnaudos ), tiek turimų finansinių, intelektinių bei darbo jėgos resursų panaudojimas. Nuo 2001 m. liepos 1 d. iš esmės pasikeitė pagrindiniai įmonių veiklą reglamentuojantys teisės aktai: įsigaliojo naujas Akcinių bendrovių įstatymas bei naujas Civilinis kodeksas, kuriame ( Antrojoje Civilinio kodekso knygoje ) yra visiškai naujų bei kartais prieštaraujančių kitiems įstatymams normų, neįprastų sąvokų. Trumpi Lietuvoje galimų verslo organizavimo formų privalumų bei trūkumų aprašymai turėtų padėti būsimiems verslininkams išvengti galimų nusivylimų pasirinkus netinkamą verslo organizavimo formą.
LR įmonių įstatyme nurodomi tokie privatieji juridiniai asmenys, galintys veikti Lietuvos Respublikoje:
o Individualios ( personalinės ) įmonės;
o Tikrosios ūkinės bendrijos;
o Komanditinės ūkinės bendrijos;
o Akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės ir investicinės bendrovės;
o Žemės ūkio bendrovės;
o Kooperatinės bendrovės ( kooperatyvai ).

Akcinės bendrovės

Efektyviausia įmonių organizavimo forma akcinės bendrovės. Pasaulyje daug žymių firmų yra organizuotos kaip Akcinės bendrovės ( pavyzdžiui IBM, „ Ford Motor Company “, „ Kraisler “ ir kitos ).
Akcinė bendrovė – ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kurios įstatinis ( nuosavas ) kapitalas yra padalytas į dalis – akcijas ir jų veikla atskirta nuo savininkų veiklos.
Akcinį kapitalą sudaro kapitalo suma, kuri gaunama pardavus akcijas. Įsigiję akcijų, žmonės tampa bendrovės bendrasavininkais ir jie turi teisę dalyvauti akcinės bendrovės valdyme. Bendrovės akcinis kapitalas negali būti išdalytas akcininkams, nebent tik likviduojant bendrovę. Todėl atskiras akcininkas negali reikalauti iš bendrovės savo dalies, jis tik gali parduoti savo akcijas kitiems asmenims ir taip atgauti sumokėtą sumą.
Akcinės bendrovės akcijos gali būti platinamos viešai, jos įstatinis kapitalas turi būti ne mažesnis kaip 150 000 litų, akcininkų skaičius neribojamas. Akcininkais gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys bei valstybė.
Akcinių bendrovių veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas ir nustatyta tvarka patvirtinti bei įregistruoti atskiros akcinės bendrovės įstatai.
Akcinių bendrovių įstatymas nustato, kad, steigiant bendrovę, pradiniai įnašai už pasirašytas...