Ab ir uab idealiausias variantas verslui

Vadybos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 92 KB
11 puslapiai

Referatai - uždaroji akcinė bendrovė kaip juridinis asmuo. Referatai - uždaroji akcinė bendrovė kaip juridinis asmuo.

ĮVADAS

Šiais laikais Lietuvoje verslu gali užsiimti tiek fiziniai, tiek
juridiniai asmenys. Asmenys, norintys įsteigti įmonę, gali pasirinkti,
kokio tipo (rūšies) įmonę steigti, atsižvelgdami į veiklos pobūdį,
nuosavybės formą, steigėjų skaičių, civilinės (turtinės) atsakomybės
laipsnį, veiklos tikslą (pelno siekimas ar viešųjų interesų tenkinimas) ir
kita. Kiekviena įmonės rūšis turi savų privalumų ir trūkumų, todėl asmeniui
belieka pačiam nuspręsti, kokią įmonę steigti.
Darbo tikslas: supažindinti su akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių
bendrovių bruožais, aptarti šių verslo organizavimo formų privalumus ir
trūkumus.
Darbo objektas: akcinės bendrovės (AB) ir uždarosios akcinės bendrovės
(UAB).
Darbo uždaviniai:
• aptarti Lietuvoje egzistuojančias verslo organizavimo formas;
• apžvelgti akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių bendrus
bruožus;
• išskirti akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse
esančius skirtumus;
• aptarti AB ir UAB, kaip verslo organizacinių formų, privalumus ir
trūkumus;
• supažindinti su AB ir UAB steigimo tvarka;
• supažindinti su Lietuvos statistikos departamento duomenimis
(įregistruotų ir veikiančių AB ir UAB skaičius Lietuvoje).

Verslo įmonių rūšys

Verslo įmones galima klasifikuoti pagal skirtingus būdingus požymius.
Teorijoje ir praktikoje priimtinas toks verslo įmonių klasifikavimas
(Simanavičienė, 2003 m.):
• pagal nuosavybės formas;
• pagal teisėtumą;
• pagal teritorijos apimtį;
• pagal pasiskirstymą teritorijoje;
• pagal steigėjų skaičių;
• pagal samdomų darbuotojų skaičių;
• pagal atsakomybės laipsnį;
• pagal pelningumą ir t.t.
Pagal Lietuvos Respublikos (LR) Civilinį kodeksą, įsigaliojusį nuo 2001
m. liepos mėn. 1 d., Lietuvoje užsiimti verslu gali fiziniai ir juridiniai
asmenys. Vienas ar keli fiziniai asmenys komercinei ūkinei veiklai įstatymų
nustatyta tvarka gali steigti ūkinius vienetus – įmones ar kitokius
juridinius asmenis (Simanavičienė, 2003 m.).
Fizinis asmuo - tai pilietis, kuris užsiima komercine, ūkine veikla,
neturėdamas juridinio asmens statuso. Fiziniai asmenys, kurie įstatymų
nustatyta tvarka verčiasi ūkine komercine veikla, laikomi verslininkais.
Juridinis asmuo – savo pavadinimą turinti įmonė, įstaiga ar organizacija,
kuri gali savo vardu įgyti ir turėti teises bei pareigas, būti ieškovu ar
atsakovu teisme.
Juridiniai asmenys yra klasifikuojami pagal keletą kriterijų. Visų pirma,
pagal juridinio asmens tikslą, juridiniai asmenys...