Ab ekranas gamybos technologija

Referatas
 5
Microsoft Word 126 KB
17 puslapiai

Turinys

Įvadas……………………………………………………………………………………2 psl.
1. Įmonės gamybos apžvalga

Ekrano statusas, veiklos pobūdis ir vystymasis.………………………….…….….……4 psl.

Ekrano gaminių nomenklatūra………………………………………………………4 psl.


Naudojamos medžiagos ir jų
tiekėjai…………
…8 psl.

Pagrindiniai vartotojai ir
konkurentai
…9 psl.

Valdymo ir gamybos
struktūros
…9 psl.

2. Gamybos teschnologija

Gamybos tipas, procesai, fazės ir
operacijos
11 psl.

Naudojama technologinė įranga…………………………………………………………13 psl.

Gamybos proceso technologinė schema………………………………………………14 psl.

Gamybos proceso kontrolės technologinė schema………….…………………………15 psl

EKRANO gaminių kokybės
standartizavimas
17 psl.

Kaip pasikeitė gamybos objektas pritaikius naujas modernias
technologijas18 psl.

Išvados……………………………………………………………………………….20 psl.

Literatūra………………………………………………………………………………21 psl.

ĮVADAS

Kiekvienos įmonės paskirtis – gaminti gamybos priemones, vartojimo
reikmenis arba atlikti patarnavimus. Gamybos procese galima išskirti tris
sudedamąsias dalis: darbą, darbo priemones ir darbo objektus. Gamybos
proceso organizavimas turi būti derinamas su įvairiomis įmonės veiklos
sritimis. Mokslinės techninės pažangos sąlygomis pirmiausia gamyba derinama
su gaminių tyrimo ir plėtros organizavimu (gaminių atnaujinimas,
konstravimas, gamybos technologijos projektavimas), ši su marketingu ir
t.t. Kitas žingsnis – tai gamybos aprūpinimas viskuo, kas užtikrintų
normalią jos eigą (aprūpinimas medžiaginėmis vertybėmis, įrankiais,
įrengimais, remontu, transportu, energija). Labai glaudus marketingo ir
gamybos ryšys, reikalaujantis priderinti gamybą prie rinkos.
Sprendžiant visus gamybos proceso organizavimo uždavinius, būtina
atsižvelgti į tai, kad gamybos procesas – tai atvira sistema, kuri
fiziniais ir informaciniais ryšiais susieta su kitomis sistemomis
(įmonėmis, teikėjais, pirkėjais, darbo rinka ir pan.) ir sudaryta iš
daugelio atskirų posistemių (tarnybų, cechų ir kt.), kurių fiziniai ir
informaciniai tarpusavio ryšiai turi būti racionaliai organizuoti. Tai
būtina gamybos proceso efektyvaus funkcionavimo sąlyga.
Visos organizacijos darbo...