Ab ekranas finansines bukles ivertinimas

 5
Microsoft Word 129 KB
17 puslapiai

Imones finansines bukles vertinimo rodikliai pvz. Imones finansines bukles vertinimo rodikliai pvz. Imones finansines bukles nustatymas. Imones finansines bukles nustatymas ir vertinimas. Imones finansines bukles nustatymas. Imones finansines bukles nustatymas ir vertinimas.

VILNIAUS UNIVERSITETAS
EKONOMIKOS FAKULTETAS
PREKYBOS EKONOMIKOS KATEDRA

AB “EKRANAS” 2000 METŲ FINANSINĖS BŪKLĖS ĮVERTINIMAS
Kursinis darbas

Darbo vadovas: doc. V. Mackevičius

Darbo įteikimo data_______________
Registracijos Nr._________________
Darbas įvertintas_________________

Vilnius, 2001

Lukauskaitė S. Bachelor of Business Administration and Management Work/supervisor doc. V.Mackevičius ;Department of Business Administration, Faculty of Economic, Vilnius University. – Vilnius, 2001. – 35 p.

SUMMARY

The topicality of work:
In the conditions of market economy when the situation is changing constantly it is very important the company to be flexible and pay big attention to the expediency of its executed trade policy and to evaluate its further formation.

The goal of the work is to analyse the financial status of AB “Ekranas”, how it changes and analysed it.

The object of the work is AB “Ekaranas” and its financial condition.

The metods of research are the study of literature and data from company reports.

The results:
In this work is revealed the part of each element of financial status and its indexes, and analysed all main elements financial status.

TURINYS

SUMMARY…………………………………………………………………………………………………3
ĮVADAS 4
1. AB “EKRANAS” PRISTATYMAS 6
1.1 TRUMPA AB “EKRANAS” ISTORIJA 6
1.2 AB “EKRANAS” 2000 METAIS 8
2. AB “EKRANAS” VEIKLOS ANALIZĖ 11
2.1 BALANSO ANALIZĖ 11
2.1.1 HORIZONTALI BALANSO ANALIZĖ 11
2.1.2 VERTIKALI BALANSO ANALIZĖ 13
2.2 PELNO (NUOSTOLIO) ATASKAITOS ANALIZĖ 16
2.2.1 HORIZONTALIOJI PELNO (NUOSTOLIO) ATASKAITOS ANALIZĖ 16
2.2.2 VERTIKALI PELNO (NUOSTOLIO) ATASKAITOS ANALIZĖ 17
2.3 PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITOS ANALIZĖ 18
3. SANTYKINĖ ANALIZĖ 21
3.1 PELNINGUMO RODIKLIAI 22
3.2 VEIKLOS EFEKTYVUMO RODIKLIAI 28
3.3 LIKVIDUMO (MOKUMO) RODIKLIAI 31
IŠVADOS IR PASIŪLYMAI 33
LITERATŪROS SĄRAŠAS 35
PRIEDAI 36

ĮVADAS

Rinkos ekonomika sėkmingai funkcionuos, jeigu ji disponuos išsamia informacija. Svarbu, kad visuomenė turėtų nuolatinę, tikslią ir pigią informaciją apie visus įvykius. Tuomet ji galės daryti pagrįstus sprendimus, kokiems poreikiams galima paskirti tam tikrus išteklius.
Taigi, vienas rinkos ekonomikos uždavinių – aprūpinti suinteresuotus asmenis informacija, leidžiančia efektyviai naudoti ribotus išteklius ir tinkamai juos paskirstyti tam tikriems tikslams ir poreikiams. Šią informaciją mums suteikia įmonių finansinės ataskaitos. Tačiau jas...