Ab alita veiklos

Analizė
 5
Microsoft Word 124 KB
16 puslapiai

Turinys

Turinys 2
Įvadas 3
1. AB “Alita” veiklos ir apskaitos organizavimo analizė 4
1.1. AB “Alita” veikla 4
1.2. Valdymo organizavimas 6
1.3. Kokybė ir eksportas 6
2. AB “Alita” finansinių ataskaitų analizė 7
2.1. AB “Alita” finansinės atskaitomybės sudėtis 7
2.2 Horizontalioji ir vertikalioji analizė 12
2.2.1. Vertikalioji balanso analizė 14
2.2.2. Vertikalioji pelno (nuostolio) ataskaitos analizė 15
2.2.3. Horizontalioji balanso analizė 16
2.2.4. Horizontalioji pelno (nuostolio) ataskaitos analizė 17
2.3. Santykinių rodiklių analizė 18
2.3.1. Pelningumo rodikliai 20
2.3.2. Mokumo rodikliai 21
2.3.3. Veiklos efektyvumo rodikliai 22
Išvados 23
Atlikus darbą galima daryti tokias išvadas: 23
Naudota literatūra 24
PRIEDAI 25

Įvadas

Įmonėje sukaupta informacija turi būti objektyviai įvertinta. Tinkamai ir objektyviai neįvertinus informacijos, negalima priimti tikslių valdymo sprendimų. Finansinė analizė yra viena iš objektyviausių būdų tinkamai įvertinti informaciją. Tai didžiausia jos reikšmė ir privalumas.
Be to finansinė analizė padeda geriau suvokti įmonėje vykstančius reiškinius ir procesus, o svarbiausiai priimti optimalius valdymo sprendimus. Priimti optimalius valdymo sprendimus yra labai sunku. Geriausiai tai padaryti padeda analizė. Atskleisti perspektyvius rezervus ir valdyti sudėtingus ūkinius procesus bei reiškinius ir yra finansinės analizės esmė. Ji yra vienas svarbiausių valdymo sistemos elementas.
Finansinė analizė padeda nustatyti įmonės veiklos finansinius aspektus, įvertinti esamą padėtį ir numatyti ateities perspektyvas. Finansinės analizės informacija padeda patikrinti ar priimti sprendimai tikslūs, taip pat pagrįsti esamus ir būsimus valdymo sprendimus. Visa tai labai svarbu šiuolaikiniam verslui
Darbo tikslas: Susipažinus su AB “Alita” veikla atlikti finansinę analizę bei prognozavimą.
Darbo objektas: AB “Alita” ūkinės veiklos ir jos rezultatų tyrimas.
Darbo uždaviniai:
1. Susipažinti su AB “Alita” veikla;
2. Atlikti gaminių asortimento analizę;
3. Atlikti balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos vertikaliąją ir horizontaliąją analizę;
4. Atlikti santykinių rodiklių analizę;

1. AB “Alita” veiklos ir apskaitos organizavimo analizė

1.1. AB “Alita” veikla

AB “Alita” - alkoholinių gėrimų produkcijos gamintoja. Vieni iš populiariausių šios bendrovės produktų – vynai. 1996 metais AB “Alita” pradėjo gaminti ir stipriuosius alkoholinius gėrimus. Įmonė taip pat verčiasi ir obuolių sulčių gamyba. Iš viso bendrovė gamina apie 50...