A vivaldi a skarlati

Muzikos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 41 KB
3 puslapiai

Antonio Vivaldi’s


Didžiausias italų koncerto meistras vėlyvojo baroko epochoje buvo Antonijus Vivaldis, gimęs 1678- 1741m. Venecijoje (Italija). Šv. Morkaus katedros smuikininko sūnus, savo gyvenimą susiejęs su bažnyčia ir muzika, gavo tais laikais nebūdingą dvigubą išsilavinimą- dvasininko ir muziko. Jis pradėjo savo kunigo pareigas 1703, bet dėl savo nuolatinių ligų buvo atleistas nuo mišių vedimo ir nuo tada jis atsidavė muzikai. Būdavo tokie momentai, kad prie altoriaus gimdavo muzikinė idėja ir A.Vivaldis tuoj pat išskubėdavo užrašyti ją, net vidury mišių.
Nuo 1703 iki 1740, su gausiom pertraukom dirbo kaip dirigentas, kompozitorius, mokytojas, ir vyriausiasis muzikos valdytojas Pio Ospedale della Pieta Venecijoje (internatinėje mergaičių mokykloje- konservatorijoje). Daugumą koncertų, kantatų ir religinių kūrinių parašė našlaičiams. 1705m.buvo išspausdintas pirmasis jo darbų rinkinys. Jis keliavo rašyti ir diriguoti, atlikti operas ir koncertus į kitus Italijos miestus ir kai kur Europoje. 1719- 1722m. Vivaldis daug muzikos sukūrė Mantujos arkivyskupui Di Bagno. Ten susipažino su dainininke Anna Maddalena Giro, kuri vėliau persikėlė į Veneciją ir kartu su seserim gyveno kompozitoriaus namuose. Po 1724m. debiuto Venecijoje, Vivaldžio operoje “Farnace”, seserys Giro nuolat lydėjo kompozitorių kelionėse po Italiją. Po 1720m. Vivaldis kūrė ypač vaisingai. Per du dešimtmečius jis parašė 30 operų, bet kūrė ne tik koncertus ir scenos veikalus. Kūrybinės brandos metais parašė tokius stambius bažnytinius kūrinius kaip “Salve Regina”, “Stabat Mater”, Credo”, “Te Deum”, “Gloria”, “Magnificat”. 1737m. Venecijos kardinolas Ruffo uždraudė Vivaldžiui atvykti į Ferarą, kur turėjo būti suvaidintos dvi naujos jo operos. Patyrės didelį ekonominį nuostolį kompozitorius paskubomis išpardavė savo turtą ir išvyko į Vieną pas kaizerį Karlą VI. 1741m. liepos 28d. abatas Antonio Vivaldis mirė Vienoje.

Kūryba.
XVIII a. publika nuolat reikalavo naujos muzikos. Kiekvienos bažnytinės šventės proga Vivaldis turėjo sukurti po naują oratoriją ar koncertą. Jis sukūrė 49 operas, daugiausia jų- pagal Venecijos...