A vienuolio novelės paskenduolė ištraukos

 5
Microsoft Word 32 KB
1 puslapis

Ištrauką galėtume suskirstyti į dvi dalis: pirmoji - Veronikos kelionė iki Šventojo kryžiaus ir pati kryžiaus scena. Apie tai ir yra ši ištrauka. Kelias iki kryžiaus tai lyg ėjimas per anapusinio pasaulio erdvę. Visa yra taip mistiška, kad atrodo negalėtų būti realu. Metas – vidunaktis, tamsos, paslaptingumo, numirėlių laikas. Nors Veronika, kaip ir visas kaimas, turėtų miegoti, tačiau ji išeina ir šiuo išėjimu parodo savo neatitikimą visai kaimo bendruomenei. Lyg artintųsi prie to mistinio pasaulio. Eina nešina vienoje rankoje rožančiaus , o kitoje – žolynų vainiku, apkaišyti kryžių. Kryžiaus apkaišymas – tai lyg ritualas, kaimo tradicija pagerbti viešpatį Dievą.
Mistinę, paslaptingą, neįprastą nuotaiką padeda sukurti nakties peizažas.
Aplinka – bauginanti ir primenanti šmėklų, velnio pasaulį. Būtent minimi velnio pasaulio įvaizdžiai: įvairūs neįžiūrimi gyvūnėliai, varlės, kirmėlės. Veronika stengiasi neprarasti savitvardos ir malda stengiasi vyti baisias mintis šalin. Veronikai atrodė, kad visas miškas ir medžiai yra susitarę ją bauginti vis labiau ir labiau, jai net pradeda vaidentis visokie šešėliai. Bet ji vis meldžiasi: ,,Už dūšeles tarp dviejų medžių kenčiančias: Sveika Marija…” Matome, kad ji meldžiasi ne tik už save, bet ir už kūdikį, kuris lygiai taip pat kenčia, kaip ir ji pati. Juk nėštumo metu vaisiui atsiliepia visas motinos jaudinimasis. Jei motinai...