A vaičiulaičio valentina ištraukos

 5
Microsoft Word 37 KB
2 puslapiai

Ištraukos iš A. Vaičiulaičio romano „ Valentina“ analizė ir interpretacija

Antanas Vaičiulaitis- vienas žymiausių lietuvių rašytojų, novelistų, priklausantis ir teigiantis neorealistinę literatūrą. Jo kūrybai būdinga realaus ir mistinio, magiško pasaulio paralelė, puošnus stilius, rėmimasis pasaulinės kultūros šaltiniais, stilizacija. Žinomiausias jo noveles- „ Rogės“, „ Pelkių takas“, „ Tavo veido šviesa“- nedvejojant galima priskirti neorealistinei literatūrai. Pats žinomiausias A. Vaičiulaičio kūrinys- poetinis romanas „ Valentina“. Šiame romane taip pat atskleidžiamas magiškasis realizmas, sprendžiamos nelaimingos meilės ir kančios problemos. Ištraukoje ypač atsispindi A. Vaičiulaičio novelistikos bruožai- atskleidžiamas magiškas pasaulis, akcentuojama mirties aliuzija. Tad kaip per nerealaus ir tikroviško pasaulio sugretinimą atskleidžiami ateities įvykiai, t.y. Valentinos mirtis?
Ištraukos kontekstas- poetinio A. Vaičiulaičio romano „ Valentina“ dvyliktasis skyrius „Valentina“, kuriame atskleidžiamas pagrindinės veikėjos dramatizmas, sunkaus ir skaudaus pasirinkimo problema. Artimuoju kontekstu nusakomi skyriaus pradžioje vykstantys įvykiai: Valentina išeina pasivaikščioti, atsisėda kryžkelėje ir mąsto apie savo tolesnį gyvenimą, reikiamybę pačiai pasirinkti savo kelią- tekėti už Modesto, likti su mylimu Antanu ar nieko neskaudinant pasitraukti į vienuolyną. Ištraukos tema- Valentinos mintys apie ateitį, jos grįžimas namo ir rymojimas prie lango. Visoje ištraukoje realaus pasaulio vaizdas derinamas su magiškuoju, fantastiškuoju. Per šią paralelę aiškėja nelaimės, mirties nuojauta.
Ištrauka pradedama realiu vaizdu: Valentina nė nepajunta, kaip ateina vakaras ir ima temti. Prie vakaro vaizdo minimas ir griežlės balsas: „ Dobiluos rėkė griežlė“. Kylanti tamsa ir paukščio rėkimas- nelaimės artėjimo simboliai. Iš...