A vaičiulaičio apysakos rogės analize

 5
Microsoft Word 34 KB
2 puslapiai

Vaiciulaitis pelkiu takas analize. A. vaiciulaitis apysaka "roges". Vaiciulaitis pelkiu takas analize. A. vaiciulaitis apysaka "roges".

Antanas Vaičiulaitis – europietiško išsilavinimo intelektualas, XXa. kultūrinio, visuomeninio gyvenimo veikėjas, vienas ryškiausių prozininkų, lietuvių literatūros klasikas. Apibūdindama jo kūrybą, literatūros kritikė Regina Dilienė rašė: ,,Vaičiulaitis yra lietuviškos ir Vakarų kultūros auklėtinis“. Antanas Vaičiulaitis sukūrė romaną ,,Valentina,, , novelių knygas ,,Vidudienis kaimo smuklėj,, , ,,Pelkių takas,, , kur gamta akcentuojama kaip vertybė, nesikeičianti istorijos sūkuriuose, vienoda turtingam ir vargšui. Ypač meniška rašytojo apysaka ,,Rogės,, .
Antanas Vaičiulaitis pastarajame kūrinyje akcentuoja pasaulio darną. Ji siejama su dvejomis skirtingomis erdvėmis. Pirmoji yra vienuolyno, o antroji miško. Pastarojoje didžiulis dėmesys skiriamas gamtai, ji personifikuojama (,,biro sniego žvagždelės,,), deminutyvai suteikia tekstui švelnumo įspūdį (,,žvaigždelės,,). Apysakos objektai išryškina kontrastus. Sena obelis be lapų yra jungtis tarp šių skirtingų erdvių, kurios priešingos viena kitai. Atidžiai įsižiūrėjus galime pastebėti, jog yra vertikali (,,tai viršininkas, žvelgdamas į danguj prasilenkiančias žvaigždes,,) ir horizaontali (,,pūškavo be kelio, per arimus ir pievas,,) linija. Judėjimas šiame kūrinyje taip pat turi prasmę. Veiksmo pobūdis – ėjimas į savo kiemą aiškinamas, kad keliauninkai (vyskupas ir viršininkas) bendrauja, vienas eina, o kias žiūri, prasmingas aktyvumas. Jis siejamas su minėtomis erdvėmis, yra sąsaja tarp jų. Todėl galime daryti išvadą, jog skirtumų grandinėje vyrauja darnos akcentas, kuris viską jungia į tvarkingą visumą. Šis apsakymas susijęs su H.Radausko kūrybos esme, kur iškeliamos priešingybės pasauliui, vaizduojama žmogaus drąsa kuriant kitą gyvenimą.
Ištraukoje pateikiama džiugi atmosfera. Žiemos metas – tai gilus gamtos įmygis, matomas visuotinis sąstingis. Tačiau A.Vaičiulaičio apysakoje...