A šopenhauerio parerga und paralipomena

Referatas
 5
Microsoft Word 102 KB
12 puslapiai

Dažniausiai pirmą kart išgirdę žodį „filosofija“ iškeliame sau klausimą, o kas gi tai yra? Šis žodis „filosofija“ kilęs iš graikų kalbos. Jis reiškia išminties meilę, tai yra žmogaus proto siekį suprasti ir pačios būties, ir atskirų būties sričių sąvoką bei prasmę. Ši sąvoka laikui bėgant įgijo daug kitų giminiškų prasmių, todėl galime sakyti, kad „filosofija- tai dar ir:
1. Tiesos, arba žinojimo, ir bųties pagrindų mokslas.
2. Tam tikra filosofinių principų sistema.
3. Kritinis šių pamatinių doktrinų vertinimas.
4. Mokslas apie tam tikros žinojimo atšakos principus.
5. Principų sistema kaip pagalbinė priemonė sprendžiant praktinius reikalus.
6. Filosofinė dvasia arba nuostata. ” (4)
Antikinės Graikijos dvasiniame gyvenime egzistavo visos šios filosofijos reikšmės. Ikisokratikai bandė rasti gamtinius principus, kuriais būtų galima paaiškinti žmogaus patyrimą bei žinojimą, įgytą gyvenant pasaulyje. Taip pat jie, o vėliau ir Plotonas, ir Aristotelis bandė sukurti principus , kuriais norėjo pagrįsti savo žinias apie gamtos ir žmogaus pasaulį. Taip kurdami savo filosofijas , šie ankstyvieji mąstytojai suprato, kad jų mintys gali būti panaudotos kaip priemonė, kuria pasitelkus bus galima kritikuoti ir paneigti visuotinai įsigalėjusias pirmtakų ir amžininkų mitologines pažiūras bei idėjas.
<> nuo filosofijos nepabėgsi.
Klausimas tik toks: ar ji suvokta,
ar ne, gera ar prasta, aiški ar paini.
Kas filosofiją atmeta, pats kuria tam
Tikrą filosofiją, nors šito ir nesuvokia.
(K. Jaspersas)

Vokiečių filosofas Artūras Šopenhaueris - vienas iš labiausiai įvairiapusiškai išsilavinęs savo meto mąstytojas. Jis priklauso tų didžiųjų Vakarų mąstytojų plejadai, kurių idėjos formavo įtakingiausias XX a. Filosofijos tendencijas.
A. Šopenhaueris gimė 1788 m. Dancinge (dabartiniame Gdanske) nepriklausomo charakterio , linkstančio į depresiją, komersanto šeimoje. Jo motina - senatoriaus duktė Johana Froziner Šopenhauer - tikra vyro priešingybė. Tai subtilaus meninio skonio, linksma, mėgstanti visuomenę moteris, gamtos apdovanota žavinga išvaizda ir literatūriniu talentu. Artūro tėvai nuolat konfliktuodavo, kol galų gale išsiskyrė. Po poros metų į melancholiją ir pesimizmą linkstantis tėvas nusižudė. Labai mylėjusiam ir gerbusiam tėvą sūnui tai buvo didelė psichinė trauma.
Norėdamas įtikti tėvui, A. Šopenhaueris iš pradžių mokėsi komercijos mokykloje, bet tai neatitiko jo dvasinių polinkių, todėl po tėvo mirties 1805 m. jis pereina į Gotos ir Veimaro gimnazijas, ir ten pagrindinį dėmesį skiria humanitariniams dalykams. 1809 m. jis ima...