A smitas vienas klasikinės ekonomikos mokyklos pradininkų

Referatas
 5
Microsoft Word 80 KB
9 puslapiai

A.Smitas
vienas klasikinės ekonomikos mokyklos pradininkų

1.Trumpa A.Smito biografija

Klasikinės ekonomikos mokyklos kaip vieną iš pradininkų , jos puoselėtoją pasirinkau A.Smitą. A.Smitas gimė 1723 m. Kirkaldy miestelyje, Fifė grafystėje, Škotijoje. Mažame miestelyje gyveno pusantro tūkstančio žmonių. Tais laikais kai gimė A.Smitas, kai kurie vietos gyventojai vietoj pinigų tarpusavyje tebevartojo vinis. Kai Smitas buvo ketverių metų, įvyko keistas atsitikimas. Adamą pagrobė pro šalį keliaujantys čigonai. Dėdės rūpesčiu (Smito tėvas mirė prieš jam gimstant) čigonai buvo aptikti ir nusivyti, bėgdami jie paliko Adamą šalikelėje. “Bijau, kad iš jo būtų išėjęs prastas čigonas”, - rašė vienas jo ankstyvųjų biografų.
Nuo mažų dienų jis buvo stropus mokinys, nors žymiai daugiau nei kiti vaikai išsiblaškęs. Adamas aiškiai lindo į mokslus, ir būdamas atvyko į Oxfordą studijuoti.
A.Smitas nebuvo gražuolis, visą gyvenimą jį kankino nervinė negalia: jam kretėjo galva, kalbėdavo keistai ir užsikirsdamas.
A.Smitas parašė savo garsiąją knygą “Tautų turtas”, kuri buvo išspausdinta 1776 metais. Ši knyga apibūdinama kaip “ne tik galingo proto, bet ir visos epochos pasireiškimas”. Tiksliai kalbant tai nebuvo originali knyga. Jau prieš A.Smitą buvo gana daug stebėtojų, kurie galvojo apie pasaulį panašiai kaip jis.
Bet knygoje aprašyti rinkos dėsniai – tiktai A.Smito tyrimo dalis. “Tautų turtas” yra didžia istorinis traktatas, aiškinantis kaip “tobulas laisvės sistemas”, kitaip dar vadinama “Prigimties laisvės sistema”, tai A.Smitas vadino komercinį kapitalizmą.
“Tautų turtas” yra veiklos programa. 1800 metais knyga tapo visuotinai pripažinta.
A.Smitas buvo priešindustrinio kapitalizmo ekonomistas; jis nesulaukė tų dienų, kai rinkos sistemai ėmė grasinti milžiniškos įmonės ir kai jo atskleistus kaupimo bei gyvenimo skaičiaus dėsnius, praėjus penkiasdešimčiai metų, sutrikdė socialinės tėkmės.
Jis buvo žmogus, privertęs Angliją, o paskui ir visą vakarų pasaulį, suvokti, kaip rinka susieja visuomenę, pirmasis tuo pagrindęs visą visuomenės sąrangos rūmą.
Tikriausiai joks ekonomistas niekada taip plačiai nebeaprėps savo amžiaus kaip Smitas. Tikrai niekada niekas nebuvo toks blaivus, bešališkas, aštriai kritiškas, be pagiežos, optimistiškas, nors ir ne utopistas.
A.Smitas mirė 1790 metais; jam buvo šešiasdešimt septyneri. Palaidotas Canongate o bažnyčios kapinėse; kuklus antkapis skelbia, kad čia guli Adamas Smithas, Tautų turto kūrėjas. Sunku būtų sugalvoti amžinesnį paminklą.
2.Klasikinė ekonominė mokykla iki A. Smito
Per...